Het kabinet-Rutte II heeft het tot en met september 2013 aan tachtig personen een verblijfsvergunning verleend wegens individuele schrijnende omstandigheden.

 

Tijdens het kabinet-Rutte I is in 210 van die gevallen een verblijfsvergunning verleend.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Fred Teeven. In 2012 zijn verder 4.840 reguliere verblijfsvergunningen en 410 asielvergunningen ingetrokken in verband met onder meer openbare orde en het verstrekken van onjuiste gegevens.

In het afgelopen jaar werd ook van 330 EU-burgers het rechtmatig verblijf beëindigd, zij werden vervolgens ongewenst verklaard. In het algemeen gebeurt dat wegens gevaar voor de openbare orde of de openbare veiligheid.