Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft woensdagavond overleg gevoerd met de oppositiefracties CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen. 

Betrokkenen noemden het gesprek na afloop "constructief".

Volgende week maandagavond wordt er verder gepraat. Het kabinet zal in tussentijd nadenken en berekeningen maken van mogelijke oplossingen.

Het kabinet staakte enkele weken terug de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, omdat bleek dat het daar geen meerderheid voor zou krijgen. In de Senaat hebben VVD en PvdA slechts 30 van de 75 zetels.

Het pensioenvoorstel moet een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren, de grootste besparing uit het regeerakkoord.

Varianten

Volgens de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) zijn woensdag in het enkele uren durende onderhoud allerlei varianten doorgesproken.

Dijsselbloem heeft echter nog niet duidelijk gemaakt tot welke concessies het kabinet bereid is, aldus Van Hijum.

Pensioenopbouw

Het pensioenplan regelt dat vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,25 naar per saldo 1,85 procent. Het zou een bezuiniging van bijna 3 miljard moeten opleveren.

Maar de oppositiefracties vinden dat de verlaging van de opbouw wel erg ver gaat. Dat geldt ook voor vakbonden en werkgevers. Zij willen dat een jaarlijkse pensioenopbouw van twee procent mogelijk blijft.

Bovendien wil de oppositie dat de lagere pensioenopbouw gepaard gaat met een forse verlaging van de pensioenpremies.

Het kabinet kan dat echter niet garanderen. Veel pensioenfondsen hebben het financieel moeilijk en voelen weinig voor een premiedaling.

'Realiteitszin'

Wil het kabinet aan de wensen van de oppositie tegemoet komen, dan zal dat flink wat geld kosten. Het is nog onduidelijk hoever het daarin wil gaan. Maar volgens Voortman geeft het kabinet na het debacle met het pensioenplan in de Senaat blijk van "realiteitszin". Ze noemde dat positief.

Het is opvallend dat voor het overleg niet alleen D66, SGP en ChristenUnie waren uitgenodigd, waarmee het kabinet onlangs een begrotingsakkoord sloot, maar ook CDA en GroenLinks. Die partijen namen ook deel aan het begrotingsoverleg, maar haakten gaandeweg af.

Overzicht: begrotingsakkoord 2014Lees meer over pensioenen op NUgeld