De Nederlandse staat loopt jaarlijks bijna een miljard euro mis doordat de wietteelt niet gereguleerd is.

Dat stelt de Zwijndrechtse PvdA-burgemeester Dominic Schrijer tegenover NU.nl. 

Zijn oproep om de wietteelt te reguleren is de volgende in een steeds sterker wordende lobby vanuit gemeenten. Volgens veel burgemeesters is dit vanuit veiligheids- en gezondheidsoogpunt een goed idee, maar Schrijer wijst ook op het grote financiële voordeel.

Om de drugsproblematiek aan te kunnen pakken heeft Schrijer in zijn eigen gemeente een stichting opgezet om naast de verkoop ook de teelt te kunnen reguleren. 

Onderzoek

Volgens hem toont een onderzoek uit 2010 van econoom Martijn Boermans van de Hogeschool Utrecht aan dat er door legalisering 850 miljoen aan extra belastinginkomsten (accijnzen, omzetbelasting) kan worden opgehaald.

Daarnaast kan er volgens hem nog extra bespaard worden omdat de politiecapaciteit dan niet meer hoeft te worden ingezet voor de handhaving van het teeltverbod en de aanpak van de drugsaanvoer.

Overigens zijn er ook berekeningen waaruit blijkt dat deze opbrengst lager ligt. Uit een rekensom van het ministerie (Justitie) van een aantal jaar geleden zou met het "decriminaliseren" van softdrugs 420 miljoen euro worden opgehaald.

Schrijer erkent bovendien dat de criminaliteit zich zal verplaatsen naar andere terreinen, zodat de politiecapaciteit moeilijk naar beneden kan.

Slechtste argument

De Heerlense burgemeester Paul Depla (PvdA) deelt de opvatting van Schrijer, maar zegt dat het financiële argument niet moet worden gebruikt in deze discussie.

"Ik vind dat het slechtste argument om te gebruiken. Het gaat mij om de gezondheid", aldus Depla tegen NU.nl. 

"Het tast je geloofwaardigheid aan als je praat over de mogelijke opbrengsten, want dan denken mensen straks dat de overheid het alleen doet om de drugs als melkkoe te kunnen inzetten."

Proef

Samen met zeven andere gemeenten diende Depla een plan in bij Opstelten om een proef te starten met gereguleerde wietteelt. 

In het voorstel, dat is opgesteld door de burgemeesters van Roermond (Peter Cammaert, CDA), Heerlen (Paul Depla, PvdA) en Venlo (Antoine Scholten, VVD), kan de wiet alleen nog worden afgenomen bij gecertificeerde bedrijven.

Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die nu al wiet kweken voor medicinaal gebruik.

"Met het huidige gedoogbeleid hebben we een crimineel monster gebouwd", stelt Depla. "Coffeeshophouders worden nu gedwongen om zaken te doen met criminele netwerken. Daar kan Opstelten toch nooit voor zijn?"

Thc

Daarnaast is regulering volgens hem nodig om de werkzame stof THC in de wiet te kunnen controleren. 

"Opstelten wil de steeds harder wordende softdrugs bestrijden, maar juist dan is controle van de productie nodig. Alleen dan kan er een stempel op dat de inhoud voldoet aan de thc-voorwaarden."

Bovendien worden volgens de Heerlense burgemeester nu vaak giftige middeltjes op de plantjes gespoten om deze sneller te laten groeien. "Vanuit gezondheidsoogpunt is dat onacceptabel."

Huidige regelgeving

Het is volgens de burgemeesters mogelijk om de achterdeur binnen de huidige regelgeving te reguleren. "Wietteelt blijft illegaal, alleen we gedogen het, net zoals de verkoop", aldus Depla.

"Het alternatief is alles verbieden, maar dan veeg je het probleem onder het tapijt, dat is helemaal slecht voor de beheersbaarheid. Wij kiezen er voor om het gedoogbeleid te vervolmaken."

Opstelten

Minister Ivo Opstelten (Justitie) is tegen een verruiming van het gedoogbeleid en wil alleen de verkoop toestaan. Ook vormen volgens hem internationale regels een belemmering.

De minister is wel momenteel bezig met een inventarisatie van dergelijke initiatieven bij achttien coffeeshopgemeenten. Half november spreekt hij onder meer met Schrijer, maar ook met andere burgemeesters over de gemeentelijke drugsprojecten. In december maakt hij bekend wat hij concreet met de inventarisatie gaat doen.