De economische crisis is te groot om als reflex natuur overmatig te compenseren bij de aanleg van wegen. Dat vindt VVD-Kamerlid Ton Elias, zo laat hij weten aan NU.nl.

Hij pleit er dinsdagavond tijdens het debat over de begroting Infrastructuur voor om natuurcompensatie desnoods wettelijk te verbieden.

"Mensen werken niet de hele week hard om vervolgens de overheid grote hoeveelheden geld te laten gooien naar de aanleg van een paddenpoel of de verplaatsing van een paar oude bomen 'met hun eigen verhaal'", aldus Elias.

Hij noemt daarbij de compensatie van natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht door de verbreding van de A27, al wil hij bestaande afspraken respecteren.

"Hier wordt een substantieel deel van 15 miljoen extra uitgegeven aan het verplaatsen van bomen in een bos en dit nadát al eens 60 miljoen extra was toegezegd voor een, eigenlijk onnodig, milieudak boven de weg", stelt hij.

"Dit alles bovenop de wettelijke verplichte inpassingsmaatregelen à 140 miljoen euro, die strikt genomen ook niet allemaal even noodzakelijk zijn."

Elias spreekt van het afkopen van verontwaardiging bij "meestentijds linkse partijen en actiegroepen".

Inspraak

De VVD'er wil verder de inspraak van instanties en belangengroepen bij de aanleg van infrastructurele projecten beperken. 

"Door alle compromissen komt de kwaliteit onder druk te staan, projecten worden veel duurder, de aanleg wordt ernstig vertraagd en burgers worden in de waan gelaten dat ze mogen meepraten over de aanleg van een weg", stelt hij. "Onder een dergelijk poldermodel zou nooit ook maar één enkele polder tot stand zijn gekomen."

Hij wijst op onderzoeksrapporten waaruit zou blijken dat de besluitvorming moet worden overgelaten aan bestuurders.

Kritiek

SP-Kamerlid Farshad Bashir reageert afwijzend op het voorstel van Elias. "Er zijn ook nog mensen die wat natuur willen zien. Meneer Elias moet dat ook eens proberen. Een boswandeling zou hem goed doen."

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wees het voorstel van Elias om natuurcompensatie aan banden te leggen tijdens het debat resoluut af.

Proefballonnetjes

Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) spreekt van "proefballonnetjes" waarmee de VVD volgens hem probeert de aandacht af te leiden van de zware bezuinigingen op infrastructuur.

De VVD kreeg dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer nog meer kritiek te verduren. Het CDA vond dat de liberalen excuses moesten maken aan de automobilist, die volgens Kamerlid Sander de Rouwe worden uitgemolken. VVD-Kamerlid Ton Elias zag geen enkele reden om dat te doen.

''Zelfs voor onderhoud van de weg wordt groen gekapt, om ruimte te maken voor de o zo geliefde asfalteermachines van meneer Elias'', zei GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren.Elias vond dat een ''stompzinninge karikatuur'', waarna de Kamervoorzitter hem vroeg wat aardiger te debatteren.

Rariteiten

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven zei dat het plan van de VVD een proefballonnetje was, omdat het niet was uitgewerkt. ''Ik stel gewoon vragen aan de minister aan de hand van rariteiten in het beleid. 

Elias wil af van de gewoonte om naast de verplichte natuurcompensatie ''potjes met smeergeld uit te delen''. Het gaat dan om ''allemaal extraatjes die strikt gezien niet nodig zijn om de weg aan te leggen''. Desnoods moet daarvoor de wet worden aangepast, aldus de VVD'er.