Mobiliteit in Nederland moet klaargestoomd worden voor de toekomst en daarbinnen is minder plek voor asfalt en meer voor flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken tegen NU.nl.

Ze volgt daarmee minister Melanie Schultz (Infrastructuur) die afgelopen weekend al pleitte voor een nieuwe manier van denken over de fileproblematiek.

"Je kunt zeven banen om de stad heen leggen, maar niet zeven banen de stad in", zei Schultz. Een andere aanpak is volgens haar nodig door mensen op andere tijden of manieren te laten reizen of via apps en informatievoorziening te helpen in hun zoektocht door de stad.

Invulling

Kuiken onderschrijft haar pleidooi dat er op een andere manier naar mobiliteit moet worden gekeken, maar wil dat dit nu concreet wordt ingevuld. "We zien allemaal trends op ons af komen, maar hoe gaan we daar invulling aan geven?", vraagt ze zich af.

"Trends zoals urbanisatie, telewerken, jongeren die minder autorijden en de vergrijzing maken een fundamentele verandering noodzakelijk", aldus Kuiken. "Flexibel switchen tussen auto, trein, fiets of toch liever thuiswerken zijn dan straks eerder regel dan uitzondering." 

Als het aan haar ligt wordt daarom in de toekomst veel meer met mobiliteitsbudgetten gewerkt waardoor mensen meer vrijheid krijgen over hun vervoer. 

Hard nodig

Coalitiepartner VVD stelt echter dat asfalt hard nodig zal blijven. "De asfaltwals zal nog jaren zijn werk doen. Het is een illusie om te denken dat we niet nog lang wegen zullen blijven aanleggen en verbreden", aldus Kamerlid Ton Elias.  

Volgens hem zullen de files eerder toenemen dan afnemen, zodra de economie aantrekt. 

Innovatie

Kuiken wil verder dat geld wordt ingezet voor innovatieve projecten en een denktank met experts op het terrein van techniek, ICT en creatieve industrie. 

Het moet volgens haar mogelijk zijn om letterlijk te stoppen met asfalt en wegen voortaan aan te leggen met glas. "Glas is keihard en de grondstof, zand, is in overvloed beschikbaar", aldus de politica.

Ook kan er gestopt worden met de bouw van nieuwe parkeergarages, omdat minder mensen de auto pakken en omdat bestaande garages efficiënter kunnen worden gebruikt.

Bijvoorbeeld via de eveneens door Schultz bepleitte apps om automobilisten bij het binnenrijden van de stad al naar een parkeerplek te leiden. 

"Dit voorkomt zoekend verkeer, wat nu één van de grootste bronnen van oponthoud is in de stad", aldus de PvdA'er. "Ons parkeerbeleid is veel te conservatief, de minister moet daar wat aan doen."

Gidsland

Innovatieve pilots, bijvoorbeeld om auto's zuiniger en schoner te maken, moeten wat Kuiken betreft door de overheid worden ondersteund op voorwaarde dat de kennis die opgedaan wordt openbaar is. Ze wil dat Nederland op dat terrein gidsland is.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met Schultz over dit onderwerp tijdens de begrotingsbehandeling Infrastructuur.