Van vorige vredesmissies is geleerd dat je van te voren realistisch moet zijn over de uitkomsten ervan. "Er zal veel inzet moeten worden geleverd om het staatsgezag in Mali terug te brengen."

Dat zegt Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, in een interview met NU.nl over de missie in Mali.

Volgens Hennis is dit bovendien niet de verantwoordelijkheid van Nederland, maar van de Verenigde Naties (VN), die de missie leiden.

"Wij gaan in ieder geval voor twee jaar. Maar er zal veel langer een VN-macht in het gebied aanwezig zijn."

Toch noemt ze de Nederlandse bijdrage aan de missie "cruciaal". "Nederland voorziet in deze missie voornamelijk de informatie. We zijn de ogen en oren van de VN. Zonder een goede informatiepositie zou de missie niet slagen."

Missie

Het kabinet besloot vrijdag om tot einde van 2015 met 368 militairen en 12 politieagenten een bijdrage leveren aan de VN-missie in Mali. Dit land wordt vooral in het noorden geteisterd door extremistische groeperingen, die gelieerd zijn aan al-Qaeda.

Een les die van vorige missies geleerd is, is toch dat je de veiligheid van een land al niet meer kan garanderen zodra je een land verlaat?

"Je moet vooraf goed de verwachtingen scheppen over het resultaat van de missie. Bij Afghanistan was het onmogelijk om het land het Zwitserland van Azië te maken. Dat is bij Mali ook zo."

"Ik ben er wel van overtuigd dat deze missie zeer waardevol kan zijn voor het terugbrengen van het staatsgezag en daarmee waardevol voor het terugbrengen van de stabiliteit in het land. Daar zal heel veel inzet voor moeten worden geleverd."

U geeft aan dat het risico voor militairen in Mali momenteel 'matig' is. Maar dat kan veranderen, zo geeft u zelf ook aan. Wat gebeurt er in zo'n geval?

"In het verleden hebben we daarover belangrijke lessen geleerd (in Srebrenica, red.) dus dan moet je daar natuurlijk rekening mee houden. Het risico bij Mali is dat je misschien een opkomst ziet van het gebruik van bermbommen. Daar hebben we de nodige expertise voor."

De commando's die het veld ingaan die kenmerken zich door zelfredzaamheid. Ze zijn getraind om in een onherbergzaam gebied te opereren.

"Als ze worden aangevalllen dan mogen ze zich verdedigen. Dat mandaat hebben ze en daar zijn ze ook goed voor getraind."

"Als dat niet genoeg is dan staan er Apache-helikopters klaar. Daarnaast is er een quick reaction macht van de VN die kan bijstaan. Dan is er ook nog een  Franse defensiemacht die we om hulp kunnen vragen. Dus als het escaleert  is het echt strak georganiseerd."

In september is het besluit gevallen over de aanschaf van 37 JSF-toestellen. Dat ligt moeilijk bij de achterban van de PvdA. De PvdA maakte zich wel erg sterk voor deze missie. Is het een goedmakertje?

"Ik herken dat beeld helemaal niet en zou zo'n redenatie ook echt verschrikkelijk vinden voor onze militairen, die daar niet zonder risico naar toe gaan. Het raakt me echt dat dat gesuggereerd wordt. Ik hou me daar echt verre van."

Deze week is er vanuit het Defensiepersoneel flinke kritiek op u als persoon geuit. Denkt u dat deze missie die verhoudingen wat kan stabiliseren?

"Ook dat kan nooit een argument zijn om tot zo'n intens besluit te komen. Ik vind mijn positie weinig relevant in het maken van een dergelijk besluit."

Maar er zal toch opgelucht worden gereageerd dat er weer een echte missie is waar Nederland aan bijdraagt?

"De krijgsmacht is er om ingezet te worden en niet om op een kazerne te blijven. Onze militairen worden bij voorkeur ingezet daar waar ze voor getraind en opgeleid worden. Dat kan ten behoeve van eigen land, of ten behoeve van de internationale veiligheid zijn."

Wordt u ook extra kritisch bekeken omdat u als vrouw aan het roer staat?

"Ik weet één ding zeker: als een organisatie al twintig jaar aan het reorganiseren is en de ene taakstelling na de andere over zich krijgt uitgestort, dan is het onvermijdelijk dat er op een gegeven moment onrust  is en het moreel geraakt wordt. Het is volstrekt logisch wat er nu gebeurt  op de werkvloer."

Is het niet denkbaar dat een missie voor het moraal van de militairen heel goed uitwerkt. Dat het psychologisch wel zo uitwerkt?

"De gemiddelde militair is gedreven en die wil zich inzetten. Of dat in eigen land is of over de grens, dat is wat ze doen en dat is waar ze voor zijn opgeleid."

Er is flink bezuinigd op Defensie. Kan Nederland nu het naar Mali gaat geen andere missies meer uitvoeren?

"Jawel. We zijn nog in de Golf van Aden voor de piraterijbestrijding in Somalië, we zijn met onze Patriots op de Turks Syrische grens en met onze F16's in Afghanistan. We zijn op diverse plekken in de wereld aanwezig en dat zal ook in de toekomst zo blijven."

Profiel: Republiek Mali

Lees ook: Mali kreeg in 1973 ook hulp luchtmacht