Premier Mark Rutte sluit niet uit dat er nieuwe Europese regels komen waarmee Brussel meer druk kan uitoefenen om lidstaten hervormingen te laten uitvoeren die door de Europese Commissie worden voorgesteld.

Dit heeft hij donderdag laten weten in een debat over een Europese Top vorige week, na kritische vragen van de VVD en de SP.

Volgens Rutte zouden deze regels echter wel "met behoud van soevereiniteit" worden ingesteld. In Europees verband wordt nog over de uitwerking van de plannen gesproken. "Er wordt niets ingevoerd zonder de handtekening van Nederland", aldus Rutte.

De regeringsleiders van de Europese Unie bevestigden vorige week in Brussel het voornemen om in december een besluit te nemen over deze zogenaamde lidstaatcontracten. Deze contracten zouden voor alle Europese lidstaten moeten gelden. De VVD, SP, PVV en GroenLinks zijn hier tegen.

Staatsschuld

De Europese Commissie doet al enige tijd zogenaamde aanbevelingen aan alle lidstaten voor de volgens Brussel noodzakelijke hervormingen. Dit is een onderdeel van de begrotingsystematiek van Brussel om de staatsschuld onder de 3 procent te brengen.

Op dit moment zijn deze voorstellen tot hervormingen nog niet bindend. Maar met de lidstaatcontracten zou hier verandering in worden gebracht.

Volgens Rutte is hier op de top echter niet verder over gesproken. In een overleg in juni wel en deze conclusies zijn nu "herbevestigd", aldus Rutte. De premier stelde niet tegen de contracten te zijn. "Wel hebben we er grote vraagtekens bij gezet."

Dijsselbloem

Rutte is dan ook voorstander van het voorstel dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vorige week deed. Die stelde dat de Europese begrotingsregels aangescherpt moeten worden. Uitstel van de regel dat een land het begrotingstekort binnen de 3 procent moet brengen, moet alleen nog kunnen op voorwaarde dat het land structureel hervormt.

Rutte stelde de zorgen uit met name Duitsland te delen over de hervormingsbereidheid van verschillende Europese lidstaten. Brussel kan al wel meer druk uitoefenen op landen die een beroep doen op het Europese noodfonds.

De lidstaatcontracten kunnen volgens Rutte ervoor zorgen dat de landen die niet onder het noodfonds vallen "toch gestimuleerd worden om te hervormen."

Vertaalfout

Rutte weersprak dat de contracten bindend zouden zijn. Dit is een vertaalfout, aldus Rutte. "Het Engelse woord engaged is in de Nederlandse versie niet hetzelfde als bindend."

SP-Kamerlid Harry van Bommel noemde dit "uiterst verwarrend". "Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat een vertaaldienst dit zo belangrijke aspect fout kan vertalen. Dat is echt een serieuze zaak."

Volgens Rutte gaat het echter echt om een fout. "Dat gebeurt wel vaker."

GroenLinks europarlementariër Bas Eickhout is tegen de contracten omdat hij vindt dat meer invloed uit Brussel op de hervormingen officieel via een verdragswijziging moet worden geregeld. "Meer afstemming op hervormingen is hard nodig, maar niet zo. De contracten zijn verzonnen om een verdragswijziging te omzeilen."

Vijf vragen beantwoord over de Europese begrotingsregels