Het risico op onterechte veroordelingen neemt toe als de Tweede Kamer instemt met de plannen om te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. 

Daarvoor waarschuwen verschillende advocatenverenigingen donderdag in een open brief aan Kamerleden.

De Kamercommissie Veiligheid en Justitie praat donderdag over de plannen van staatssecretaris Fred Teeven om te komen tot een structurele bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand.

Daarmee zet Teeven ''de bijl aan de wortels van onze rechtsstaat en wekt op z'n zachtst gezegd de schijn de verdediging tegen overheidsoptreden maar lastig en kostbaar te vinden'', schrijven ze.

Uurtarief

Met de plannen dreigt het uurtarief van strafrechtadvocaten een derde lager te worden, waarschuwen ze. In complexe zaken zouden zij nog 70 euro bruto per uur overhouden.

''Een substantieel deel van de gespecialiseerde strafrechtadvocaten zal geen rechtsbijstand meer kunnen of willen verlenen tegen vergoedingen die er dikwijls op neerkomen dat zij - soms ver - onder de kostprijs liggen. Daardoor zal het aanbod van goede rechtsbijstand voor verdachten verder afnemen."

Dossiers

Advocaten hebben straks minder tijd om dossiers te bestuderen, de verdediging met hun cliënt voor te bereiden of politieverhoren bij te wonen, waarschuwen de advocaten.

Bewijs wordt daardoor pas tijdens de behandeling van de zaak gecontroleerd en zaken worden mogelijk uitgesteld omdat dan pas blijkt dat er toch meer onderzoek nodig is.

''Bovendien zullen verdachten door de verhoging van de eigen bijdrage sneller afzien om zich te laten bijstaan door een advocaat. Hierdoor lopen ze een verhoogd risico onterecht veroordeeld en gestraft te worden.''

De bezuinigingen leiden er ook toe dat minder veroordeelden hun zaak kunnen voorleggen aan de hoogste rechter, de Hoge Raad, menen de advocaten.

De brief is opgesteld door de voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.