Siriz krijgt meer geld voor de hulp aan tienermoeders. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de organisatie structureel meer geld krijgt.

Dat blijkt woensdag in de Tweede Kamer waar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid werd behandeld.

Siriz stond voorheen bekend als de vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK).

Op verzoek van SGP en ChristenUnie wordt het jaarlijkse budget voor steun aan tienermoeders door Siriz verhoogd tot 1,5 miljoen euro.

SGP-voorman Kees van der Staaij is blij met de bijval van VVD en PvdA. "Wij zetten graag in op betere voorlichting aan onbedoeld zwangeren en aan hulp voor tienermoeders. Deze kwetsbare doelgroep verdient het om goede opvang en begeleiding te krijgen."

Ander verzoek

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid bekijkt nog of een ander verzoek uit de Kamer om het Fiom, dat laagdrempelige hulp geeft bij onder meer onbedoelde zwangerschap en abortus-nazorg, ook extra geld kan krijgen.

Gelijke monniken, gelijke kappen, vinden Linda Voortman (GroenLinks) en Renske Leijten (SP), behalve dan dat Siriz uit christelijke invalshoek werkt en het Fiom niet.

Van Rijn beraadt zich nog op dat verzoek, omdat vorig jaar juist is besloten de instelling te korten. Volgens Leijten is destijds geprobeerd de subsidie te behouden maar lukte dat niet omdat gemeenten daar over zouden moeten beslissen. "Als er dan nu wel geld is voor een andere vergelijkbare stichting schuurt dat."