De meerderheid van het defensiepersoneel heeft geen vertrouwen in de top. 

Bijna 90 procent denkt dat minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) niet weet wat er leeft in haar eigen organisatie. Dat blijkt uit een peiling van de militaire vakbond AFMP.

De vakbond maakt zich 'ernstige zorgen' over de uitkomsten, omdat Defensie valt of staat met de loyaliteit van het personeel.

In september schreef voorzitter Harm de Jong van de Werkgroep Defensiebeleid dat de minister moet investeren "in de vertrouwensband met haar personeel''.

Onveilig

De helft van het personeel bij defensie zegt door de voortdurende bezuinigingen hun werk niet meer veilig te kunnen doen. 

''We blijven hetzelfde doen met minder mensen. Kwantiteit wint van kwaliteit. Hierdoor komt de kwaliteit in gevaar. Gevolg: (vliegtuig) ongelukken'', citeert het rapport het commentaar van een respondent. Volgens voorzitter Anne-Marie Snels van AFMP/FNV zijn er voor de taken onvoldoende mensen en is er te weinig materieel.

Ziel

De afgelopen jaren is zwaar bezuinigd op het militaire apparaat. Onder het vorige kabinet moest het 1 miljard wegsnijden. En minister Jeanine Hennis-Plasschaert kondigde op Prinsjesdag aan 350 miljoen te moeten bezuinigingen. Door het begrotingsakkoord is dit teruggebracht naar 282 miljoen. ''De ziel is uit de organisatie weggesneden'', meent Snels.

De voorzitter wil op korte termijn de resultaten met de top van defensie en de politiek bespreken. Volgens haar moet het vertrouwen hersteld worden, moeten de plannen voor de middellange termijn duidelijk worden gemaakt en moet het draagvlak voor het leger bij de burgers worden versterkt. Defensie laat weten het gesprek graag aan te gaan.