In de Tweede Kamer wordt wisselend gedacht over de eisen die gesteld worden aan docenten.

Dat blijkt woensdag tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs.

Eerder is al afgesproken dat vanaf 2017 alle docenten op het mbo en het voortgezet onderwijs hun bevoegdheid moeten hebben. Ook moeten zij staan ingeschreven in een lerarenregister.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk kreeg veel kritiek uit de Kamer toen hij er tijdens het debat voor pleitte al in 2015 alle docenten te verplichten een bevoegdheid te hebben. 

Hij hekelt bovendien de uitzonderingen die mogelijk zijn waardoor er volgens hem alsnog veel onbevoegde leraren voor de klas zullen blijven staan.

Zo mag een onbevoegd iemand nog altijd les geven als invaller in situaties waarbij anders geen onderwijs mogelijk is. Ook kunnen leraren in opleiding wel al ervaring opdoen.

Utopisch socialisme

Zijn collega Roelof Bisschop (SGP) sprak van "utopisch socialisme" en "een draconisch voorstel", omdat hij vreest dat door de strenge eisen van de SP veel docenten die niet tijdig hun bevoegdheid halen moeten worden ontslagen.

Volgens hem moet het bovendien mogelijk blijven om jonge docenten ervaring te laten opdoen.Van Dijk: "U zou toch ook niet geopereerd willen worden door een onbevoegde chirurg?". 

Ambities

De VVD vindt het kabinet te weinig concreet in de onderwijsambities, zo liet Kamerlid Pieter Duisenberg weten. 

Hij baseert zich daarbij op het onlangs tussen kabinet en onderwijsveld gesloten Onderwijsakkoord en de Lerarenagenda van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Duisenberg wil daarom dat het kabinet en het veld "vlaggen" plaatsen. Als voorbeeld noemt hij het vwo. Hij wil dat daar alleen academisch geschoolde docenten voor de klas staan.

"Zonder heldere doelen ben ik bang voor wat de grote management filosoof Johan Cruijff ooit noemde: Veel beweging, maar weinig goals", aldus Duisenberg.

Rog

CDA-Kamerlid Michel Rog wil dat er op het mbo een uitzondering wordt gemaakt voor beroepsgerichte vakken, omdat op deze terreinen ervaring uit het bedrijfsleven juist belangrijk is. 

Deze docenten zouden op basis van hun vaardigheid "bevoegd" moeten worden geacht. 

Lerarenregister

In het lerarenregister, dat momenteel al bestaat en vanaf 2017 verplicht wordt, worden competenties en bevoegdheden bijgehouden van alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Met het register moet voorkomen worden dat docenten onbevoegd voor de klas staan en het moet er voor zorgen dat kennis wordt bijgehouden.

Linkse dominantie

PVV-Kamerlid Harm Beertema kreeg in de Kamer hoon over zich heen toen hij stelde dat er sprake is van "linkse dominantie" in het onderwijs.

"De PVV ontvangt regelmatig mails met klachten over linkse propaganda in het onderwijs", aldus de PVV'er. 

"Het gaat dan bijvoorbeeld om teksten in schoolboeken, examenvragen, opmerkingen van docenten tijdens lessen en hoorcolleges. De PVV ergert zich bovendien aan de benoeming van linkse bestuurders in het onderwijs, zoals onlangs nog Paul Rosenmöller."

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver hield hem voor dat het de PVV'er vrijstaat om zelf in het onderwijs aan de slag te gaan.

Stages

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis kreeg het aan de stok met de SP over het PvdA-voorstel om stages te garanderen voor het mbo. Vanuit de mbo-sector kwam hierop de kritiek dat er geen stages kunnen vergeven die er niet zijn.

Van Dijk (SP) concludeerde dat het voorstel een lege huls is, omdat een dergelijke garantie nooit kan worden gegeven.

Leenstelsel

ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind riep het kabinet nogmaals op om het leenstelsel voor studenten van tafel te halen. Hiervoor heeft Bussemaker nog altijd geen meerderheid gevonden.

Voor steun in de Eerste Kamer is zij afhankelijk van GroenLinks en D66, maar deze partijen zijn vooralsnog zeer kritisch over het huidige voorstel.

Voordewind zal een motie indienen om het leenstelsel van tafel te halen. Donderdag gaat het debat verder.