Inwoners van Ameland en Schiermonnikoog die zich verzetten tegen extra gaswinning, hebben bot gevangen bij de Raad van State. 

De hoogste bestuursrechter veegde hun bezwaren woensdag van tafel.

De zaak draait om de vergunning die minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) verleende voor de winning van meer aardgas uit velden onder de Waddenzee. De inwoners van Ameland en Schiermonnikoog vrezen aardbevingen en vinden dat de minister de plannen heeft goedgekeurd zonder voldoende onderzoek te doen naar de risico's.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil uit de velden zo'n vijftien miljard kubieke meter extra aardgas winnen om de energievoorziening in Nederland zeker te stellen. Het gas wordt gewonnen vanaf locaties op het land en bestaande platforms op de Noordzee. In het Waddengebied zelf wordt niet geboord.

Aardbevingen

Het winnen van gas is een heikel punt. In Groningen vinden er jaarlijks tientallen aardbevingen door plaats, die vaak tot schade aan huizen leiden. Naar de gaswinning in Groningen lopen elf onderzoeken.

Het kabinet neemt in januari een besluit over of en hoe gaswinning in Groningen mogelijk blijft.