Het moet voor zelfstandigen makkelijker worden gemaakt om stagiairs een plek aan te bieden.

Dat wil D66, zo laat Kamerlid Paul van Meenen weten aan NU.nl.

"Er is een groot tekort aan stageplaatsen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het kabinet kansen laat liggen", stelt hij.

Van Meenen wil bijvoorbeeld dat soepeler wordt omgegaan met de regel dat een stageplek een vaste begeleider moet hebben.

"Een goede oplossing is het om samenwerkende zzp'ers als één stage of leerwerkplek te zien. Dan kunnen ze de begeleiding delen en is er ook voldoende werk voor de stagiair."

Volgens hem is dit haalbaar omdat zzp'ers nu ook al vaak samenwerken, bijvoorbeeld bij het delen van kantoorruimte.

Eisen

Ook wil hij dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wat doet aan de administratieve eisen die worden gesteld door de onderwijsinstellingen.

"Die regels leveren de zzp'er veel werk op en verschillen bovendien per branche, die ieder hun eigen kenniscentra kennen. Daarin kan veel meer worden gestroomlijnd", stelt hij.

Ook wil Van Meenen dat de voorlichting over de mogelijkheden van stages bij zzp'ers worden verbeterd. "Juist stage lopen bij zzp'ers en mkb'ers kan studenten veel leren. Zowel over hun specifieke vak, maar ook over ondernemen."

Van Meenen zal zijn voorstel woensdag inbrengen bij de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer.

Vakmensen

Belangenbehartiger FNV Zelfstandigen juicht het plan van D66 toe. De organisatie wijst op het feit dat 70 procent van de vakmensen in de 'ambachtseconomie' uit zzp'ers bestaat. Het gaat dan om bijvoorbeeld designers, restaurateurs en schoenmakers.

"Die vakman moet zijn kennis kunnen overdragen op de stagiair, zonder te veel administratieve rompslomp", zegt voorzitster Linde Gonggrijp.

De huidige regels rondom stagelopen zijn volgens haar nu nog te veel afgestemd op grote bedrijven. "Regels en certificaten zijn voor die bedrijven heel gewoon, maar voor zzp'ers niet. Ga niet weer instituten optuigen die het grootbedrijf als voorbeeld hebben."

Ook zzp-platform PZO noemt de oproep van Van Meenen een uitstekend initiatief. Volgens de organisatie zijn zelfstandige ondernemers "zeer bereid" hun kennis aan de nieuwe generatie over te dragen. "PZO ondersteunt dit graag door haar achterban te vragen stagiaires een kans te geven."

Lees meer zzp-nieuws op NUzakelijk.nl