Minister Blok (Wonen) heeft de problemen rondom de inkomensafhankelijke huurverhogingen onderschat. Hij doet onvoldoende recht aan de problemen die woningcorporaties hebben ondervonden.

Dit stelt Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties, woensdag tegenover NU.nl na een evaluatie van het kabinet over de huurverhogingen.

"Er is continu onderschat welke problemen er door de huurverhogingen konden ontstaan", aldus Marc Calon, voorzitter van Aedes. Volgens Calon is er voortijdig gewaarschuwd voor de problemen, maar zijn deze door het kabinet "te licht opgevat".

De verhuurdersheffing is een heffing die 1,7 miljard euro moet opleveren voor de staatskas. Woningcorporaties moeten het geld ophoesten door de huren te verhogen, door eigen woningen te verkopen of door te bezuinigen op de eigen bedrijfslasten. 

Belastingdienst

Volgens Aedes heeft 15 procent van de woningcorporaties vorig jaar geen huurverhoging kunnen doorvoeren als gevolg van de problemen rondom de invoering.

Die lagen vooral in het ontbreken van ervaring bij verhuurders en Belastingdienst, incomplete WOZ-bestanden van gemeenten en verouderde woningadministraties.

Om een herhaling te voorkomen eist Aedes een aantal verbeteringen. Zo moet de communicatie vanuit de Belastingdienst richting de woningcorporaties verbeteren. "Corporaties werden daar van het kastje naar de muur gestuurd", zo stelt Calon.

Tegenstander

Ook eist de vereniging dat de geplande wijzigingen van het woningwaarderingsstelsel voor 1 februari duidelijk zijn zodat corporaties op tijd op de veranderingen kunnen anticiperen.

Aedes is nog steeds fel tegenstander van de verhuurdersheffing, ondanks het akkoord dat het hier eind augustus met Blok wel over sloot. Calon stelt de invoering voorlopig als een voldongen feit te zien, "maar dan ook alleen deze kabinetsperiode", zo waarschuwt hij.

De vereniging stelt dat corporaties door de heffing geen nieuwe woningen meer bouwen, "terwijl er juist flinke tekorten zijn op de markt."

Huursombenadering

Aedes bepleit al langere tijd de invoering van een huursombenadering, waarbij corporaties meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen welke woningen een huurverhoging tegemoet kunnen zien.

Het kabinet heeft toegezegd hierover voor eind 2014 met een voorstel te komen voor invoering in 2015. Aedes vreest echter voor vertraging.  "Als dit pas eind 2014 gebeurt, ontstaat opnieuw het risico van te grote tijdsdruk bij de huurverhogingen van 2015", aldus Calon.

Krimpgebieden

Verder keurt Aedes het plan van Blok af om krimpgebieden, de vier grote steden en Rotterdam-Zuid in aanmerking te laten komen voor een aftrek van de heffing.

"Daardoor zijn andere woningcorporaties de dupe, want het kabinet rekent nog steeds op hetzelfde bedrag aan opbrengsten. Andere corporaties moeten hierdoor alleen nog maar meer betalen."

Donderdag wordt in de Tweede Kamer over het huurbeleid gesproken.