De PvdA vindt dat zorgverzekeraars harder moeten worden aangepakt omdat ze nog niet hun taak vervullen zoals beoogd. "Het kan en moet beter."

Dit stelt Kamerlid Lea Bouwmeester dinsdag in een debat over de zorg.

"Er is nog onvoldoende inzicht in de zorguitgaven en in de kwaliteit van de zorg. De prikkels richten zich nu op dure zorg", aldus Bouwmeester.

Machtsvorming

Volgens de PvdA'er is het een gevaar dat er "nog maar vier grote en machtige zorgverzekeraars" zijn in Nederland. "Dat is een risico van verkeerde machtsvorming."

Ze wil van minister Schippers weten wat ze gaat doen om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars hun taak wel goed gaan uitoefenen en welke middelen ze heeft om de verzekeraars hier toe te dwingen.

Volgens de PvdA'er moet de minister doelen gaan stellen voor de zorgverzekeraars die binnen een bepaald tijdspad worden gehaald. "Met sancties als de zorgverzekeraars zich daar niet aan houden."

Transparantie

Bouwmeester vindt dat  zorgverzekeraars ervoor moeten zorgen dat er betere informatie beschikbaar komt over de kwaliteit van de zorg. De zorgverlener moet deze verstrekken, maar de zorgverzekeraar moet hier actiever op aansturen en dit proces ook financieren, aldus de PvdA'er.

Ook moet de werkwijze rond het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars transparanter zijn dan nu. Volgens Bouwmeester is het nu voor klanten niet duidelijk hoe de zorg wordt ingekocht en voor welke prijs.

Zorgverzekeraars moeten zich ook publiek gaan verantwoorden over beoogde en behaalde gezondheidswinst, de besteding van financiële winst en over service aan klanten, zoals gespreide betaling bij inning van het eigen risico.