De eindexamens zijn afgelopen jaar iets beter gemaakt dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Examenmonitor die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op het vmbo bleven de resultaten ongeveer gelijk, op het havo en vwo ging het gemiddelde cijfer omhoog. In totaal waren 1,6 procent meer geslaagden.

Sinds 2008 ging het slagingspercentage over de gehele linie achteruit. Dit jaar is er echter op alle niveaus sprake van een stijging van het aantal geslaagden.

Strenger

Dekker wijst erop dat de exameneisen afgelopen jaar strenger zijn geworden en dat daardoor de resultaten extra bemoedigend zijn.

Zo werd dit jaar de regel ingesteld dat op het havo en vwo voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde nog maar één 5 mag worden gehaald.

Het jaar ervoor werden de eisen ook al aangescherpt. Toen mocht het gemiddelde bij het centraal eindexamen niet onder de 5,5 liggen.

Verheugd

"Belangrijkste conclusie is dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. De cijfers bij een aantal kernvakken zijn flink verbeterd, en ondanks de aangescherpte eisen zijn de slagingspercentages juist omhoog gegaan", reageert Dekker verheugd.

Met name Engels werd dit jaar beter gemaakt. Op het havo en vwo met ongeveer een half punt.

Het centraal eindexamen werd op havo en vwo respectievelijk 0,17 punt en 0,19 punt beter gemaakt. De prestaties op vmbo-k en vmbo-gt gingen wel licht achteruit.

Dekker stelt dat de aangescherpte eisen er niet voor hebben gezorgd dat scholieren een ander, makkelijker profiel hebben gekozen.

Ibn Ghaldoun

Het eindexamen werd afgelopen jaar ontsierd door een enorme fraudezaak bij de Rotterdamse Ibn Ghaldoun-school. In totaal werden 27 examens gestolen. Veel scholieren moesten daarom opnieuw examen doen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak loopt nog, maar inmiddels zijn al tientallen scholieren opgepakt en verhoord. Dekker heeft na onderzoek naar de gang van zaken bij de school de financiering ingetrokken, waardoor de school failliet is.