Werkgevers hekelen de alsmaar verder stijgende werkgeverspremies voor de zorgverzekering, zonder dat zij daar invloed op kunnen uitoefenen. "Dit is een onzichtbare loonkostenopjager en heel schadelijk voor de economie."

Dat laat Michaël van Straalen, interim-voorzitter van werkgeversvereniging MKB-Nederland, weten aan NU.nl.

Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 zijn de lasten voor werkgevers gestegen van 8 tot 22 miljard, zo berekende MKB-Nederland.

"Dat is slecht voor de loonkostenontwikkelingen in Nederland en dus ook voor onze concurrentiepositie. Dat kan werkgelegenheid kosten."

Werkgevers betalen voor hun werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit komt in 2013 neer op 7,75 procent over het loon.

Hervormingen

In de Tweede Kamer wordt dinsdag gesproken over nieuwe hervormingen in het zorgstelsel, waarbij een deel van de AWBZ (zorg voor ouderen en gehandicapten, thuiszorg, psychiatrie) wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

"Dat is opnieuw een automatische stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage die waarschijnlijk een opbrengst moet leveren van ruim 800 miljoen en mogelijk meer", zo hekelt Van Straalen.

Hij vreest bovendien dat het niet bij deze stijging blijft, omdat de ouderenzorg als gevolg van de vergrijzing fors zal stijgen.

Geen rol

Bovendien vindt Van Straalen dat er in principe ook geen rol voor werkgevers is weggelegd in de financiering van de zorg, omdat "werkgevers vrijwel geen invloed hebben op het zorgverbruik."

"Werkgevers zijn niet blind voor de zorgopgave van Nederland,  maar hier is elk logisch verband met werkgever weg. Die heeft geen invloed of zeggenschap over hoogte van zijn kosten, hij moet het gewoon automatisch meebetalen", aldus Van Straalen.