De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat.

Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

Hermans wees op de politieke problemen die ontstaan doordat het kabinet-Rutte II wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar niet in de Senaat.

Door de steeds sneller wisselende kiezersgunst dreigt dat in de toekomst vaker voor te komen. Een mogelijke oplossing zou zijn om terug te keren naar de vroegere situatie, waarin de Eerste Kamer steeds maar voor de helft werd gekozen, zei Hermans. Hij onderstreepte dat hij niet uit is op afschaffing van de Senaat.

SP-fractieleider Tiny Kox zei blij te zijn dat de VVD de Senaat wil laten discussiëren over haar eigen rol. Maar andere fracties beschuldigden Hermans van opportunisme.