Scholen die aantoonbaar investeren in de kwaliteit van het onderwijs moeten voor een aantal jaar ontheven worden van bezoeken door de Onderwijsinspectie.

Dat wil het CDA, zo laat Kamerlid Michel Rog weten aan NU.nl.

Volgens hem moet met een proef met een tiental scholen worden aangetoond dat vertrouwen beter werkt dan de "papieren werkelijkheid" van de Onderwijsinspectie.

Hij wil dat deze scholen, die de onderwijskwaliteit als nadrukkelijk punt van aandacht hebben, voor drie of vier jaar worden ontzien.

"Er zijn nu al scholen met lerarenteams die samen lessen voorbereiden en bij elkaar in de klas kijken om de kwaliteit te verbeteren", aldus Rog. "Deze teams kunnen laten zien dat er zo harder aan de kwaliteit wordt gewerkt dan wanneer er aan de regeltjes van de inspectie wordt voldaan."

Steun

Zijn voorstel kan in ieder geval op steun rekenen van coalitiepartij VVD. Kamerlid Pieter Duisenberg wil meer ruimte voor regelarme en inspectiearme experimenten.

"In de zorg is dit ook opgezet en dit verdient navolging in het onderwijs om meer ruimte te creëren voor de klas", stelt de VVD'er.

Ibn Ghaldoun

De gigantische misstanden bij de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun tonen volgens Rog aan dat het huidige systeem niet werkt en dat er niet meer, maar minder inspectie nodig is.

"Bij het Ibn Ghaldoun was volgens de inspectie alles in orde, terwijl na de examenfraude de beerput openging", aldus de CDA'er.

Volgens hem zijn scholen nu vooral bezig met het voldoen aan de voorwaarden van de inspectie, in plaats van met investeren in de kwaliteit.

PvdA

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis stelt dat de zaak-Ibn Ghaldoun laat zien dat er gekeken moet worden hoe dit in de toekomst is te voorkomen.

"Een andere werkwijze van de inspectie is een van de zaken waar we met elkaar over moeten spreken", aldus de PvdA'er.

PVV

Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema is de examenfraude van Ibn Ghaldoun juist het bewijs dat het inspectieniveau niet naar beneden kan.

"Op Ibn Ghaldoun was van alles mis, al jarenlang: onbevoegde leraren, leraren die nauwelijks Nederlands spreken, huiswerkbegeleiding waar segregatie wordt geleerd, zeer wisselende resultaten bij examens", aldus Beertema.

"De inspectie wist daarvan, maar deed vervolgens niets."

Risicogericht

Beertema is wel een voorstander van risicogericht toezicht, wat wil zeggen dat zwakke scholen intensiever toezicht krijgen dan goede scholen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop steunt het voorstel van Rog en wil daarnaast dat de inspectie zich richt op het wettelijk toezicht en zich minder opstelt als 'critical friend'.

Register

Rog wil daarnaast dat de inspectie intensiever gaat toezien op de bevoegdheid van docenten. Momenteel staan nog veel leraren onbevoegd voor de klas. 

Vanaf 2017 moeten leraren verplicht ingeschreven staan in een lerarenregister. Leraren in dit register moeten bevoegd zijn of moeten binnen een bepaalde tijd hun bevoegdheid halen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk is het met Rog eens dat de inspectie moet toezien op de bevoegdheid, maar hij vindt het register niet ver genoeg gaan. Hij wil dat vanaf 2015 alle leraren bevoegd zijn om voor de klas te staan.

Leraren mogen alleen lesgeven zonder bevoegdheid als hier door de inspectie expliciet toestemming voor is gegeven, wil hij.

Onbevoegde leraren

Bisschop wil juist meer ruimte voor scholen om ook onbevoegde leraren voor de klas te zetten.

"Als je wilt zorgen voor een structureel goede personeelsaanwas, nodig in verband met de 'grijze golf', moet je accepteren dat bijvoorbeeld leraren in opleiding in een bepaalde fase van hun opleiding al zelfstandig lesgeven", stelt hij.

"Veel belangrijker is dat je als schoolleiding scherp in beeld hebt of zo'n jonge collega inderdaad de gewenste stappen zet ter verkrijging van zijn of haar bevoegdheid."

Rog zal zijn voorstel woensdag indienen tijdens het begrotingsbehandeling onderwijs in de Tweede Kamer.