Beroepsopleidingen moeten een stagegarantie geven en creatiever op zoek gaan naar een leerplek voor een leerling. Dat stellen de PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis maandag voor.

Ze lopen daarmee vooruit op de onderwijsbegroting die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken.

''Scholen moeten leerlingen beter helpen bij het zoeken naar een stageplaats en samen met andere partijen nog beter hun best doen om stageplaatsen te creëren'', aldus Jadnanansing. Mocht het een school echt niet lukken om een stageplek te vinden, dan moet een vervangende praktijkopdracht worden aangeboden.

''Ik wil dat elke scholier die aan een opleiding begint de garantie heeft stage te kunnen lopen om zo een diploma te kunnen behalen”, aldus de PvdA-politica. De praktijkopdracht moet wel echt een uitzondering zijn, vindt zij.

Marathon

CDA-Kamerlid Michel Rog reageert verbaasd op het voorstel van de PvdA. "Er is 280 miljoen bezuinigd op de stages, door het beperken van de fiscale faciliteiten voor bedrijven en de kenniscentra", aldus de CDA'er.

"Ze willen studenten een marathon laten lopen, maar eerst pakken ze de schoenen af en leggen vervolgens de finish dichterbij. Daar maak je het dus niet beter van."

Hij vindt verder dat de PvdA uit gaat van "maakbaarheidsdenken", omdat er geen enkele garantie is dat de stageplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar komen.

Falende begeleiding

Volgens Jadnanansing mogen ''jongeren nooit de dupe worden van een tekort aan stageplaatsen of falende begeleiding van scholen''. Bovendien is het voor aankomend studenten oneerlijk dat scholen meer leerlingen aannemen dan er stageplaatsen zijn.

''Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bij een tekort aan stageplaatsen niet onbeperkt studenten toelaten.''

Met dat laatste is minister Jet Bussemaker (Onderwijs) het roerend eens. Zij zei eerder al dat mbo-scholen niet meer leerlingen mogen gaan aannemen dan er stageplaatsen beschikbaar zijn. Het roer moet volgens de minister om in het mbo.

''Roc's moeten echt veranderen, die moeten veel meer sturen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten'', zei Bussemaker daarover.

Moeilijk

De afgelopen maanden wordt veel gedaan om het tekort aan stageplaatsen tegen te gaan. Toch stelde Bussemaker eerder dat het voor studenten nog altijd ''heel moeilijk is om een stage te krijgen''. Zeker in sectoren waar het door de economische problemen niet goed gaat, is het voor studenten lastig om een werkervaringsplek te vinden.

Afgelopen schooljaar vond 10 procent van de mbo'ers in een leer-werktraject geen leerwerkplek.