De FNV zet vraagtekens bij een aantal maatregelen uit het Belastingplan voor 2014. Zo is de vakbond er onder andere ontevreden over dat lagere inkomens en gepensioneerden bij het nieuwe koopkrachtplaatje opnieuw moeten inleveren.

Dat laat de FNV maandag weten in een reactie op de plannen van het kabinet. De vakbond merkt verder op dat een deel van de lastenverlichting vooral ten goede komt aan de hogere inkomens. 

Ook zou het niet versoberen van de algemene heffingskorting vooral voordelig zijn voor mensen met een inkomen van tweemaal modaal of hoger.

"Zeker in deze crisistijd is het ongepast om douceurtjes uit te delen aan degenen die deze het minst nodig hebben", verklaart de FNV.

Ouderen

Ook het CDA is kritisch op hoe de plannen van het kabinet uitpakken voor ouderen. Volgens de partij krijgt iedereen in Nederland een belastingkorting van 140 euro, behalve ouderen met alleen AOW.

"Gehuwde ouderen met een AOW uitkering krijgen wel een lichte verhoging van de AOW via de netto-uitkering maar kunnen deze belastingkorting niet verzilveren", aldus Kamerlid Pieter Omtzigt.

Omtzigt zal de regering vragen om de plannen zo aan te passen dat ook deze ouderen met alleen AOW in aanmerking komen voor de belastingkorting.

Maandag om 10.00 uur vergadert de vaste commissie Financiën met de staatssecretaris of minister over het wetsontwerp.

Oppositie

Naast het Belastingplan komen ook de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de maatregelen uit het onlangs gesloten begrotingsakkoord tussen regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie aan bod.

Er moest door het kabinet steun worden gezocht bij de oppositie omdat de partijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben, een noodzaak om wetgeving definitief te maken. 

Doorwerkbonus

Het kabinet heeft met de deelnemende oppositiepartijen in het begrotingsakkoord besloten de doorwerkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vanaf 2015 te schrappen, een maatregel die volgend jaar 160 miljoen euro moet opleveren.

Volgens de FNV breekt het kabinet hiermee de belofte dat werknemers met een laag inkomen en een zwaar beroep gecompenseerd worden voor de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. "Een heel bijzondere maatregel in een beleid dat langer doorwerken wil stimuleren", merkt de bond op.

Positief

De FNV is wel te spreken over het verhogen van de arbeidskorting, een heffingskorting voor werkenden. Hierdoor betalen werknemers minder belasting. "Het verder verlagen van de lasten op arbeid is nu nodig”, zegt de bond daarover.

Het verlengen van de tijdelijke maatregel om de btw op verbouwingen van 21 naar 6 procent te verlagen, kan ook op steun rekenen van de werknemersorganisatie. Dit heeft volgens de FNV "positieve gevolgen voor het behoud van banen en voor zelfstandigen in de zwaar getroffen bouw- en installatiesector." 

Vermogen

Het belasten van vermogen gaat als het aan de FNV ligt niet ver genoeg. Nederland blijft wat dat betreft achter op andere Europese landen.

"Dit staat in schril contrast met de relatief hoge lasten op arbeid die in de afgelopen jaren verder zijn gestegen om de kosten van de crisis op af te wentelen”, stelt de vakvereniging. Zij zien daarom liever lastenverlichting op arbeid en lastenverzwaring op vermogen. 

Bezuinigingen

De FNV blijft tegen de extra bezuinigingen van zes miljard euro voor volgend jaar omdat dit in hun ogen de koopkracht aantast en ten koste gaat van banen. 30 november voert de vakbond hier actie tegen.

Het sociaal akkoord, dat in het voorjaar werd gesloten tussen de politiek en sociale partners, kan nog wel op steun van de FNV rekenen.

Ook, zij het met tegenzin, nadat er een aantal wijzigingen zijn aangebracht door toedoen van de regeringspartijen en D66, SGP en ChristenUnie.

Overzicht: begrotingsakkoord 2014