Als het aan SP-Kamerlid Jasper van Dijk ligt, wordt het zogenaamde passende onderwijs minstens een jaar later ingevoerd.

Van Dijk vindt het onverantwoord om meer leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in grotere klassen te plaatsen.

''Die combinatie is funest, want leraren kunnen steeds minder aandacht geven aan leerlingen", stelt hij. Leerlingen met een handicap of gedragsstoornis moeten komend schooljaar vaker een plaatsje vinden op gewone scholen.

De scholen moeten in augustus 2014 klaar zijn voor deze aanpak. Geld dat voorheen via de zogeheten rugzakjes werd uitgekeerd, komt nu bij de scholen.

Spanningen

Van Dijk zal komende week, wanneer de Tweede Kamer de Onderwijsbegroting bespreekt, vragen om uitstel, onder meer omdat ruim de helft van de schoolleiders zegt nog niet klaar te zijn voor dit systeem.

''Het zal tot spanningen leiden tussen scholen en ouders", vreest hij. En: ''Passend onderwijs wordt knellend onderwijs’’.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zei kort voor de zomer nog dat er volgens hem niet aan de noodrem getrokken hoeft te worden bij de invoering van het passend onderwijs.

Dekker reageerde toen op een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin werd gewezen op en wankel evenwicht tussen wat basisscholen kunnen en wat er van ze wordt gevraagd.