Het kabinetsbeleid draagt de detailhandel ten grave doordat accijnzen op alcohol, tabak en brandstof in buurlanden lager zijn dan in Nederland.

Dat zegt Michael van Straalen, interim-voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland vrijdag.

"Door het huidige beleid stimuleert het kabinet de detailhandel in de ons omringende landen", zegt Van Straalen. Hij wil daarom dat de accijnzen gelijk worden getrokken met die van België en Duitsland.

Van Straalen waarschuwt voor de zogenoemde 'weglekeffecten' doordat consumenten hun drank, sigaretten of benzine in het buitenland kopen vanwege de lagere belasting op die producten.

"Het kabinet denkt zo maar zonder gevolgen de accijnzen te kunnen verhogen. Maar we leven hier niet op een eiland", aldus de mkb-voorman.

Bezuinigingen

Vrijdag wordt door ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) geprotesteerd tegen de verhoging van de accijns op diesel met 3 cent. TLN verzet zich tegen deze ''enorme lastenverzwaring'', die komt op een moment dat de transportsector er weer langzaam bovenop komt.

Woensdag meldden verschillende belangenverenigingen in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat deze geplande accijnsverhogingen meer zouden kosten dan ze opleveren. 

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat de accijns op diesel, LPG en op alcohol en frisdrank per 1 januari omhoog gaat. Die maatregel moet het kabinet een kwart miljard euro opleveren.