De VVD wil dat de Tweede Kamer pas over een onderwerp gaat debatteren als minstens vijftig Kamerleden de aanvraag steunen. 

Nu komt een spoeddebat op de agenda als dertig Kamerleden dit willen. In de praktijk betekent dat dat de PVV en de SP, die beiden vijftien zetels hebben, samen een Kamerdebat kunnen afdwingen.

Volgens VVD-Kamerlid Helma Neppérus leidt de huidige grens van dertig tot lange wachtlijsten. Sommige spoeddebatten, die sinds enkele jaren dertigledendebatten worden genoemd, worden pas een halfjaar nadat ze zijn aangevraagd gevoerd.

De VVD heeft momenteel 38 Kamerzetels. Voor een regulier Kamerdebat in de Tweede Kamer is overigens een meerderheid van 76 nodig.

Volgende week debatteert de Kamer over de eigen regels.