Nederland steunt het Duitse plan om binnen de NAVO grotere landen een leidende positie te geven. Samen met zo'n coördinator kunnen andere bondgenoten bijvoorbeeld een militair project ontwikkelen of tankvliegtuigen kopen. 

Het gaat om een geheel nieuwe vorm van samenwerking binnen het bondgenootschap.

Nederland is al lang voorstander van grotere internationale samenwerking, benadrukte minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert woensdag in Brussel na overleg met haar NAVO-collega's. ''Het is een heel goed concept'', aldus de bewindsvrouw.

Zij hoopt dat het plan over 1 jaar, op de eerstvolgende NAVO-top, nader is uitgewerkt.

In tegenstelling tot enkele andere NAVO-lidstaten is Hennis-Plasschaert niet bang dat de nieuwe aanpak leidt tot verlies van soevereiniteit en nationale controle. ''Als samenwerking oplevert dat we de belangen van Nederland beter kunnen behartigen, is het eerder van toegevoegde waarde dan een inbreuk.''

Ook deelt ze de vrees van de Fransen niet dat samenwerking onder een ''leider'' leidt tot specialisatie van legers.

''Het is niet de bedoeling dat we worden versmald tot een bepaald onderdeel van de krijgsmacht bij de nieuwe vorm van samenwerking'', aldus Hennis-Plasschaert.