De koopkracht voor Nederlanders gaat er volgend jaar als gevolg van de herziene begrotingsplannen met 0,75 procent op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. Maar verder zijn de macro-economische effecten van het akkoord zeer beperkt.

In de jaren na 2014 is er geen sprake meer van een koopkrachtstijging, maar ook niet van verlies. 

Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) van het akkoord dat het kabinet vorige week met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP sloot. 

Volgens eerdere berekeningen van het CPB zou het koopkrachtverlies op 0,25 procent uitkomen door het pensioenakkoord over de ambtenaren dat het kabinet vlak voor Prinsjesdag sloot. Tot die tijd dacht het CPB nog dat de koopkracht volgend jaar op een verlies van 0,50 procent zou uitkomen. 

Negatief is dat de groei van het bbp in alle jaren vrijwel onveranderd blijft als gevolg van het akkoord. 

Werkgelegenheid

De structurele werkgelegenheid stijgt met 0,6 procent.  De effecten op de arbeidsmarkt zijn op korte en middellange termijn beperkt, aldus het CPB.

De werkgelegenheidsdaling als gevolg van het in april afgesloten sociaal akkoord wordt nagenoeg gecompenseerd met een lagere zorgtoeslag en lagere werkgeverslasten, aldus het CPB. Ook zijn er verschillende andere kleine maatregelen die er per saldo wel toe leiden dat werk lonender wordt. 

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën laat weten dat het CPB een deel van de maatregelen uit het sociaal akkoord nog niet heeft opgenomen omdat die nog verder uitgewerkt moeten worden. "Dan verwacht het kabinet op termijn wel een banengroei van 0,8 procent te kunnen halen", aldus de woordvoerder. 

Consumptie

De consumptie van huishoudens en de investeringen gaan er volgend jaar met 0,25 procent op vooruit door het akkoord. Maar ook hier geldt: het effect is beperkt. Want in de jaren 2015 tot en met 2017 is er al geen stijging meer ten opzichte van de eerdere cijfers.

Dit komt doordat het om incidentele lastenverlichtingen gaat, zoals de eenmalige belastingverlaging in box 2. 

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Overheidstekort

Woensdag bleek uit een beperkte doorrekening van het CPB al dat het overheidstekort, het EMU-saldo, met 700 miljoen euro oploopt in 2013 en 2014.  In de jaren 2015 tot en met 2017 verslechtert het tekort met 600 miljoen euro.

Het kabinet ging voor 2014 nog uit van een begrotingstekort van 3,3 procent. Dit loopt door het akkoord tot en met 2017 niet verder op, aldus het CPB. Dit als gevolg van "licht gunstigere economische effecten"  als gevolg van lagere lasten. Het tekort loopt dit jaar wel met 0,1 procent op. 

Officieel is volgens Brusselse afspraken maar een tekort van maximaal 3 procent toegestaan. 

Achtergrond: overzicht begrotingsakkoord