Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën durft geen toezegging te doen dat het proces rondom het opstellen van de begroting volgend jaar orderlijker zal verlopen. 

"Dat het volgens het boekje zal gaan durf ik niet te garanderen." En: "of het business as usual wordt durf ik niet te beloven."

Dit heeft hij donderdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Wouter Koolmees, financieel woordvoerder van D66. 

Eerder

Die sprak Dijsselbloem er in een debat woensdagavond op aan dat het proces rondom het opstellen van de begroting eerder in gang gezet had kunnen worden, zodat bepaalde maatregelen een groter effect zouden kunnen hebben. Door het uitstel vielen bovendien bepaalde bezuinigingsmogelijkheden af, zo stelde D66 al langer.

Het kabinet stelde wegens de afspraken rondom het sociaal akkoord de beslissing rondom de bezuinigingen afgelopen voorjaar echter uit en pas op het allerlaatste moment, na Prinsjesdag, ging het onderhandelen met de oppositie om bredere steun te krijgen voor de plannen. Dit leidde vorige week vrijdag tot een akkoord met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP. 

Wonderlijk

Dijsselbloem erkende dat dit begrotingsproces 'wonderlijk' is verlopen, met 'ups en downs'.  Hij stelde volgend jaar ook te hopen op een eerdere behandeling al vanaf het voorjaar, maar durft dit dus niet te garanderen. 

De minister heeft al aangegeven dat het in het voorjaar waarschijnlijk weer met de oppositie aan tafel zal moeten zitten over de begroting van 2015. Dit is volgens hem geen 'exclusief' gezelschap; ook andere partijen dan D66, ChristenUnie en de SGP kunnen wat hem betreft aansluiten.

Brussel

Dijsselbloem liet verder weten dat het kabinet nog deze week de afspraken in het begrotingsakkoord naar Brussel zal sturen, dat eind september al de originele plannen rondom de begroting kreeg. 

Half november zal Brussel dan oordelen of Nederland aan de begrotingsafspraken heeft voldaan.

Hypotheken

Nederland is met Brussel ook in gesprek over de oprichting van de al eerder aangekondigde Nationale Hypotheekinstelling (NHI).  Maar of die er ook werkelijk komt is nog lang niet zeker, aldus Dijsselbloem. 

Partijen als VVD en D66 hebben zich kritisch opgesteld over de NHI omdat de risico's voor de staat zouden toenemen. Het idee achter de NHI is dat pensioenfondsen en verzekeraars hypotheken, gegarandeerd door de staat, kunnen overnemen van banken, zodat die weer meer financiële ruimte krijgen om leningen te verstrekken aan bijvoorbeeld het MKB. 

Het is echter nog niet zeker of er wel voldoende pensioenfondsen willen meedoen aan de NHI zo liet Dijsselbloem weten. Ook moet Brussel nog oordelen of er geen sprake is van staatssteun. Maar als de risico's voor de staat zullen toenemen dan worden die vertaald in een hogere premie-opslag waar die risico's mee afgedekt kunnen worden, aldus Dijsselbloem.  

Sociale zekerheid

Dijsselbloem bevestigde op vragen van het CDA dat besloten is het financieel kader voor de uitgaven aan sociale zekerheid te vergroten. Dat was nodig omdat het ministerie anders had moeten bezuinigen op de WW-uitkeringen. De extra kosten voor WW worden betaald uit meevallers in de zorg.

Als de uitgaven aan WW-uitkeringen toch meevallen mocht de werkloosheid gaan dalen, dan moet het ministerie van Sociale Zaken dit geld teruggestorten in de staatskas. 

Voor het einde van het jaar zal minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken uitleggen hoe de huishoudtoeslag zal worden ingevoerd vanaf 2015, zo zegde Dijsselbloem toe.

Dijsselbloem stelde daarnaast dat hij net als de VVD 'graag' de Amerikaanse rommelhypotheken van de ING wil verkopen. Maar dit moet wel volgens goede voorwaarden verlopen. Eind oktober zal Dijsselbloem laten weten of en hoe dit lukt. 

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zei tijdens het debat, op navraag van de SGP,  nog toe om te kijken hoe voor vermogende Nederlanders belemmeringen om te investeren in het MKB weggenomen kunnen worden.

Achtergrond: overzicht begrotingsakkoord