De VVD hekelt oproepen van organisaties als het IMF aan Nederland om niet meer te bezuinigen om zo de economie te stimuleren. "Het is tijd om te stoppen met die Keynesiaanse kolder in de polder."

Dit stelde Kamerlid Mark Harbers donderdagavond tijdens de financiële beschouwingen. "Er zijn nog steeds economen die oproepen nog meer uit te geven. Maar dergelijk stimuleringsbeleid heeft in een land als Nederland weinig zin", zo stelt de VVD'er. 

"Geen wonder dat organisaties als het IMF en de Oeso Nederland in het verleden hebben opgeroepen meer uit te geven. Dat lekt immers allemaal naar het buitenland", zo constateert Harbers. Hij noemt economen met deze opstelling 'kwakzalvers'. 

​Staatsschuld

Het enige wat met de stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren is gewonnen, is een verhoging van de staatsschuld, zo schetste Harbers. 

Volgens de VVD'er is het nu tijd om de staatsschuld naar beneden te brengen, juist nu er "economische lichtpuntjes" te zien zijn. Volgens Harbers heeft Nederland alles in huis voor een goede toekomst. Maar dan moeten de overheidsuitgaven wel worden beheerst en zelfs worden beperkt.

"Zodat we kunnen vertrouwen in de toekomst in de wetenschap dat er geen verborgen rekeningen achterblijven. Het is hoog tijd om te beseffen dat dit het enige medicijn is dat Nederland nodig heeft."

Voorzichtig

Jesse Klaver van GroenLinks reageert kritisch op de uitspraken van Harbers. "De VVD heeft echt zelf de kolder in de kop. In 2001 en 2002 heeft de VVD 8 miljard gulden verjubeld. Terwijl men juist in goede tijden voorzichtig moet zijn", zo vindt Klaver. 

Ook de SP en het CDA spraken Harbers er op aan dat het tekort juist is opgelopen in de regeerperiode van de VVD. "Dat betekent niet dat je het verder op moet laten lopen", verdedigde Harbers. Norbert Klein 50Plus benadrukte nog eens wel achter de economen die oproepen om minder te bezuinigen te staan. "Internationaal vergeleken is de staatsschuld van Nederland van beperkte omvang", aldus Klein.

De PvdA stelde dat naast het op orde brengen van de overheidsfinanciën er een grondige en fundamentele hervorming van de financiële sector nodig is, aldus financieel woordvoerder Henk Nijboer.

Rommelhypotheken

Harbers riep Dijsselbloem daarnaast op om de Amerikaanse rommelhypotheken van de ING te verkopen. Volgens Harbers zijn de risico's voor de Nederlandse staat met deze portefeuille ongekend hoog. Dit voorstel werd gesteund door D66.

Nijboer vroeg Dijsselbloem om meer ruimte te maken doen om de beklemde vermogens vrij te stellen. Bijvoorbeeld via het aanpakken van de stamrecht-bv. Ook is al duidelijk dat geprobeerd wordt om pensioenfondsen meer te laten investeren in Nederlandse hypotheken.

Carola Schouten van de ChristenUnie stelde voor dat ondernemers minder verplicht gesteld zouden kunnen worden om een groter deel van het eigen vermogen aan te houden als pensioen, zodat er ook vermogen vrijkomt.

Rijk rekenen

Het CDA vroeg in het debat aan Dijsselbloem om duidelijk te maken wat hij gaat doen als volgend voorjaar blijkt dat er toch minder belastinginkomsten zijn dan door het kabinet voorgesteld. "De minister rekent zich rijk", zo voorspelt Eddy van Hijum.

Hij wijst er op dat door hogere autobelastingen waarschijnlijk meer automobilisten in het buitenland zullen tanken

Het CDA vindt dat het kabinet meer kan doen in de toekomst bij een te hoog begrotingstekort: het invoeren van een nullijn voor de publieke sector én de overheidsuitgaven bij ministeries in zijn geheel te bevriezen. 

Onzekerheid

In het debat vroeg Wouter Koolmees van D66 nog hoe minister Dijsselbloem terugkijkt op de onderhandelingen met de oppositie. D66 is een van de partijen die afgelopen vrijdag een akkoord sloot met het kabinet. Maar volgens Koolmees heeft de onzekerheid over de bezuinigingen in het afgelopen jaar langer geduurd dan nodig. "Er had meer gekund."

Ook wil hij van Dijsselbloem een vergezicht horen voor de jaren na 2014. Donderdag om 10.15 uur zal Dijsselbloem antwoord geven op de vragen uit de Kamer.

Het debat met de financiële woordvoerders woensdagavond volgte na al een dag debatteren over het begrotingsakkoord met de fractieleiders. Lees een verslag van dit debat

Achtergrond: overzicht begrotingsakkoord