Het begrotingsakkoord 2014 zorgt voor langere tijd voor "politieke rust". Dat zegt premier Mark Rutte woensdag tijdens het debat over het vrijdag bereikte akkoord.

Volg hier ons liveblog

Volgens hem biedt de samenwerking tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP uitzicht op "werkbare meerderheden in zowel Tweede als Eerste Kamer", ook op de langere termijn.

"Als blijkt dat het nodig is om geld te herverdelen of extra geld te vinden zal er weer contact gezocht worden bij deze partijen", aldus Rutte, die tijdens het debat nauwelijks door de oppositie aan de tand werd gevoeld.

Intensiever

De premier erkende dat voor het begrotingsakkoord "intensiever" overleg nodig was dan in het verleden.

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom is er ook komende weken nog ruimte om over de diverse begrotingen te praten. "Er zal heus nog veel debat mogelijk zijn over specifieke onderwerpen. Maar de basis voor de toekomst is gelegd", aldus Samsom.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei zich geen zorgen te maken over het oordeel van Brussel over het pakket. Het gat van 700 miljoen op de begroting dat vastgesteld is door het Centraal Planbureau (CPB) is volgens hem weg te werken door de komende tijd duidelijkheid te geven over de invulling van de bezuinigingen op de ministeries.

Kritiek

Er kwam woensdag veel kritiek vanuit de achterblijvende oppositiepartijen PVV, CDA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus.

"Het slopen gaat door, het bezuinigen gaat door, het nivelleren gaat door", aldus PVV-leider Geert Wilders. "Nederland is met dit akkoord niets opgeschoten."

Werkloosheid

Sybrand Buma (CDA) liet eveneens weinig heel van het akkoord. "Met dit akkoord blijft de werkloosheid in 2014 stijgen. De belastingverhoging blijft voor 2014 2,2 miljard euro."

Samsom kreeg van diverse kanten kritiek dat hij niks doet voor de minima en ouderen, terwijl hij in de ogen van onder meer SP-leider Emile Roemer had beloofd dat de pijn eerlijk verdeeld zou worden.

"Sociale minima gaan er op korte termijn iets op vooruit, en op langere termijn maakt het niets uit", pareerde Samsom. Hetzelfde geldt volgens hem voor de ouderen met alleen aow of met een klein pensioen.

Milieu

Bram van Ojik (GroenLinks) erkende dat er milieuverbeterende maatregelen in het pakket zitten, maar deze zijn volgens hem onvoldoende. "De omslag naar een duurzame economie, waar Nederland heel erg in achterloopt, krijgt helaas nog niet zijn beslag in het akkoord."

D66-leider Alexander Pechtold gaf tegenover Buma het verzet tegen de term gedoogconstructie op. Hij erkende dat D66 ook voor de komende jaren steun geeft aan het "motorblok" van het regeerakkoord.

Volgens hem is er voor de overige 25 procent genoeg ruimte om een "eigen gezicht" te laten zien.

Akkoord

De coalitiepartijen kwamen vrijdag met de drie oppositiepartijen na wekenlang tot diep in de nacht onderhandelen tot een akkoord over de begroting voor 2014.

Het akkoord was nodig, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en daardoor de maatregelen daar dreigden te sneuvelen.

Achtergrond: Overzicht begrotingsakkoord 2014