De Europese Commissie wil vaart maken met het overleg met Turkije over toetreding. 

De commissie in Brussel pleitte woensdag voor een ''stroomversnelling'' in de slepende onderhandelingen, die in oktober 2005 begonnen.

Het dagelijks bestuur van de EU is wel bezorgd over het gewelddadig neerslaan van demonstraties en het gebruik van buitensporig geweld door de politie tegen burgers eerder dit jaar. De commissie waardeert in haar jaarlijkse rapport over de ontwikkelingen in Turkije echter ook de democratische hervormingen in het kandidaat-lid van de EU.

De rapporteur over Turkije van het Europees Parlement, Ria Oomen (CDA), reageert met gemengde gevoelens op de bevindingen van de commissie. ''Turkije lijkt ons twee verschillende gezichten te laten zien'', stelt zij in een verklaring.

Positief

Oomen is positief over de hervormingen en stappen richting democratisering. Maar zij wijst erop dat de betrokkenheid van de oppositie en het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van Turkije van groot belang is.

De protesten tegen de regering lieten volgens Oomen vooral zien dat de diepgewortelde polarisatie in de Turkse politiek een obstakel is voor daadwerkelijke hervormingen. In een democratie moet ook rekening worden gehouden met de positie van de minderheid. Ook moet persvrijheid en het recht op protest worden gerespecteerd en beschermd, aldus de CDA-politica.

Brussel vindt verder dat het Balkanland Albanië kandidaat-lidstaat van de EU kan worden. Maar de regering moet wel de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie voortzetten.