Door het akkoord dat het kabinet vorige week met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP heeft gesloten, loopt het overheidstekort, het EMU-saldo, met 700 miljoen euro op in 2013 en 2014. 

In de jaren 2015 tot en met 2017 verslechtert het tekort met 600 miljoen euro.

Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde beperkte doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet ging voor 2014 nog uit van een begrotingstekort van 3,3 procent, maar dit loopt door het akkoord dus verder op.

Wat het percentage dan precies wordt is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk komt het neer op een tekort van 3,4 procent. Dat het overheidstekort oploopt is geen goed nieuws richting Brussel, dat Nederland juist aan strikte afspraken over het tekort wil houden. Officieel is maar een tekort van maximaal 3 procent toegestaan. 

Aanstaande donderdagmiddag volgt nog een uitgebreidere doorrekening, met daarin ook de effecten op de koopkracht.

Het oplopen van het tekort zorgt er niet voor dat de extra geplande bezuinigingen van 6 miljard euro niet worden gehaald. Dat liet VVD-fractieleider Halbe Zijlstra weten tijdens het debat over het begrotingsakkoord. "Waar gaten vallen, zullen we nog zoeken naar dekking", aldus Zijlstra.

Onderwijs

Het pakket buigt 200 miljoen om in 2014, met name op de sociale zekerheid. Er wordt 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor extra collectieve uitgaven, zoals onderwijs en sociale zekerheid.

Dat het tekort verslechtert is met name te danken aan de extra investeringen in het onderwijs, een wens van D66. Dit komt omdat het extra geld voor onderwijs in de begroting van 2013 is opgenomen, maar niet alle scholen de extra inkomsten ook nog dit jaar kunnen uitgeven. 

Dit wordt in veel gevallen pas in de eerste helft van 2014, waardoor het tekort in dat jaar juist oploopt.

Gezinnen

De lasten voor bedrijven en gezinnen worden verlicht met 500 miljoen euro in 2014. De lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd, terwijl de lasten op milieu en vermogen en winst worden verhoogd. 

Het CPB is onzeker over de opbrengst van een aantal maatregelen uit het akkoord. Zo is niet duidelijk of een eenmalige belastingverlaging (tariefverlaging box 2) om geld in de economie te pompen wel de 1 miljard euro oplevert zoals gehoopt.

Ook is niet duidelijk of de besparing van de tarieven in de zorg wel een besparing oplevert op de lange termijn. Dit noemt het CPB "onzeker". Het CPB heeft in de berekeningen een korting op de bijdrage voor departementen niet meegenomen, omdat die niet nader is ingevuld.

Woensdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de gevolgen van het begrotingsakkoord.

Liveblog: Debat begrotingsakkoord

Achtergrond: overzicht begrotingsakkoord