De oppositie heeft woensdag gehakt gemaakt van het door VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP bereikte begrotingsakkoord voor 2014.

Volg hier ons liveblog

Dat bleek tijdens het debat over het vrijdag bereikte akkoord.

"Het slopen gaat door, het bezuinigen gaat door, het nivelleren gaat door", aldus PVV-leider Geert Wilders. "Nederland is met dit akkoord niets opgeschoten."

Sybrand Buma (CDA) liet eveneens weinig heel van het akkoord. "Met dit akkoord blijft de werkloosheid in 2014 stijgen. De belastingverhoging blijft voor 2014 2,2 miljard euro."

Wilders verwijt het kabinet zich te hebben overgeleverd aan de oppositie. "Het kabinet heeft het roer uit handen gegeven aan D66-leider Alexander Pechtold. Hij bepaalt de koers. Rutte is zijn lichtmatroos."

Minima

PvdA-leider Diederik Samsom kreeg van diverse kanten kritiek dat hij niks doet voor de minima en ouderen, terwijl hij in de ogen van onder meer SP-leider Emile Roemer had beloofd dat de pijn eerlijk verdeeld zou worden.

"Sociale minima gaan er op korte termijn iets op vooruit, en op langere termijn maakt het niets uit", pareerde Samsom. Hetzelfde geldt volgens hem voor de ouderen met alleen aow of met een klein pensioen.

Bram van Ojik (GroenLinks) erkende dat er milieuverbeterende maatregelen in het pakket zitten, maar deze zijn volgens hem onvoldoende. "De omslag naar een duurzame economie, waar Nederland heel erg in achterloopt, krijgt helaas nog niet zijn beslag in het akkoord."

Gedoogconstructie

Volgens Buma is er sprake van een "gedoogconstructie". Vergelijkbaar met het kabinet Rutte 1, dat werd gedoogd door de PVV. VVD-leider Halbe Zijlstra noemt de situatie onvergelijkbaar, omdat er geen sprake is van afspraken over niet-financiële zaken zoals het asielbeleid.

Volgens de VVD'er is met het akkoord driekwart van de uitvoering van het regeerakkoord veiliggesteld. "Daarmee scheppen we duidelijkheid en zekerheid." Samsom viel hem bij. "Met dit pakket kon worden voldaan aan de brede wens hier in Den Haag voor enige rust en zekerheid."

Motorblok

Pechtold gaf tegenover Buma het verzet tegen de term gedoogconstructie op. Hij erkende dat D66 ook voor de komende jaren steun geeft aan het "motorblok" van het regeerakkoord.

Volgens hem is er voor de overige 25 procent genoeg ruimte om een "eigen gezicht" te laten zien. D66, ChristenUnie en SGP leggen zich met het akkoord vast aan de begrotingen voor 2014, maar het commitment geldt ook voor de jaren erna.

Wel zei ChristenUnie-leider Arie Slob dat hij de vrijheid heeft om bij onderwerpen waar geen afspraken over zijn gemaakt een eigen koers te varen.

Buma concludeerde vervolgens dat er dus blijkbaar geen sprake is van een begrotingsakkoord over de hele linie.

Hangmatpolitiek

Roemer verweet premier Rutte vooral bezig te zijn met aan de macht blijven. "Onze premier is vast een liefhebber van een lopend buffet. Iedere combinatie is mogelijk, alles smaakt hem goed, als hij maar aan tafel kan zitten."

De SP'er kreeg zelf van Slob en 50Plus-leider Norbert Klein verwijten dat hij niet mee heeft gedaan aan de onderhandelingen.

"U verwijt ons cijferfetisjisme, maar u wilde niet meedoen omdat u niet over zes miljard wilde praten", aldus Slob, die Roemer "hangmatpolitiek" verweet.

De SP-leider stelde dat in de plannen van zijn partij sowieso geen plaats is voor een bezuinigingsbedrag van zes miljard.

Gat

Zijlstra sprak tegen dat er een gat in de begroting ontstaat van 700 miljoen, zoals het Centraal Planbureau (CPB) woensdagochtend bekendmaakte.

Volgens hem wordt de bezuiniging op de ministeries niet meegerekend door het CPB, omdat de invulling hiervan nog niet bekend is.

Buma verweet de VVD'er vervolgens veel van de maatregelen, zoals de beperking van de bezuiniging op de AIVD, ongedekt te laten.

Samsom zei moeite te hebben met de extra bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid om de wensen van de oppositie te kunnen inwilligen. "Het waren keuzes die mijn fractie graag had vermeden, maar die nu noodzakelijk werden. Maar ze zijn voor mijn fractie te dragen".

Akkoord

De coalitiepartijen kwamen vrijdag met de drie oppositiepartijen na wekenlang tot diep in de nacht onderhandelen tot een akkoord over de begroting voor 2014.

Het akkoord was nodig, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en daardoor de maatregelen daar dreigden te sneuvelen.

Achtergrond: Overzicht begrotingsakkoord 2014