De beperking van de bezuiniging op de AIVD zorgt ervoor dat deze niet meer raakt aan de veiligheid. 

Dat zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag tegen NU.nl. "Deze taakstelling kan zonder dat de veiligheid in het geding is", aldus de minister.

Afgelopen vrijdag werd in het begrotingsakkoord 2014 een eerdere belofte van premier Rutte bekrachtigd dat de bezuinigingen worden beperkt.

Aanvankelijk werd Plasterk geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht van ongeveer 75 miljoen. Hij stelde in april dat dit gevolgen heeft voor de staatsveiligheid. "Daar ontkom je niet aan. Die hele dienst is er voor de veiligheid", aldus de minister toen.

"Je kan niet zomaar een derde van het budget weghalen zonder dat het raakt aan de veiligheid. De vraag is nog de mate waarin."

Ingreep

Nu de bezuinigingen beperkt worden, zegt Plasterk: "Het verschil tussen een derde bezuinigen en een zesde is wel groot. Ik denk dat we met een aantal efficiencyverbeteringen al veel kunnen doen en dat de ingreep in de taken beperkt kan blijven."

Hij benadrukt dat het nog steeds gaat om een "stevige operatie" die veel van de organisatie vraagt.

De minister beraadt zich nog of hij dit jaar al duidelijkheid zal geven over de invulling van de bezuinigingen. Eerder had hij dit toegezegd, maar door het vooruitschuiven van de bezuiniging is dit minder urgent.

Vleugellam

Eerder waarschuwden tijdens een hoorzitting experts voor het "vleugellam" maken van de AIVD door de harde bezuinigingen. 

Ze stelden dat de bezuinigingsoperatie ervoor zorgt dat bijna de helft van de kerntaken zo wordt ingekort dat zij feitelijk nutteloos worden. Nederland zou op die manier onveiliger worden.

Defensie

Rob de Wijk, directeur van het The Hague Centre for Strategic Studies, trok daarbij een parallel met defensie. Ook daar zorgden bezuinigingen er volgens hem voor dat sommige diensten nutteloos waren geworden. 

"Je kunt 10 procent bezuinigen in eigen vlees, maar daarna ga je in botten snijden, amputeren", aldus De Wijk.