De oppositiepartijen CDA, PVV, SP en GroenLinks zien de partijen die vrijdag een begrotingsakkoord sloten met het kabinet - D66, ChristenUnie en SGP - meer en meer als gedoogpartner van het kabinet. 

In het Kamerdebat woensdag over het begrotingsakkoord willen ze duidelijk horen wat de partners van het kabinet nu allemaal wel en niet steunen.

''Ik zie een hoge mate van gedogen'', zegt CDA-leider Sybrand Buma over de handtekening van Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP).

''De afspraken reiken veel verder dan één begroting en zijn veel nauwer met het kabinet verbonden", aldus Bruma.

Begrotingsakkoord

Volgens Buma is de koers van het kabinet verkeerd, en wordt die niet gecorrigeerd door het ''knip- en plakwerk'' van het begrotingsakkoord. Om de economische crisis en werkloosheid te bestrijden moet het roer volgens het CDA radicaal om.

Emile Roemer (SP) vraagt zich af of de "meest geliefde oppositie" (citaat van minister Jeroen Dijsselbloem) nu de drie definitieve gedoogpartners zijn.

''Gedogen ze nu alles, is er ook gesproken over ethische kwesties? Heel veel is nog niet helder'', reageert Roemer. Roemer heeft ook vragen over de regie van premier Mark Rutte bij de onderhandelingen van afgelopen weken en over diens strategie.

Vragen

Bram van Ojik (GroenLinks) heeft vergelijkbare vragen. ''Wat is de prijs die deze drie partijen hebben betaald? Steunen ze nu alle begrotingen en driekwart van het regeerakkoord, zoals Dijsselbloem zei? Of kunnen ze bijvoorbeeld nog tegen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking stemmen?''

Volgens Geert Wilders (PVV) zijn de ''nieuwe gedoogpartners nu mede verantwoordelijk voor de afbraak van Nederland''. Ze hebben volgens hem ''hun ziel verkocht voor een paar pepernoten. 90 procent van het beleid gaat gewoon door en de enige baan die gered is, is die van premier Rutte''.

Wilders is niet van plan een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te dienen, zoals hij bij de algemene beschouwingen in september wel nog deed. Ook de overige oppositiefracties komen niet met dergelijke moties. Wel zullen ze waarschijnlijk moties indienen om de koers van het kabinet op onderdelen bij te stellen.

Samenwerking 

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dinsdag bij RTLZ.  dat het kabinet de samenwerking met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP volgend jaar ''werkenderwijs'' verder wil uitproberen. Onder meer in aanloop naar de begroting voor 2015. 

Hij gaf opnieuw aan dat het ''het meest voor de hand ligt'' om in eerste instantie te gaan praten met de drie partijen waar het kabinet vrijdag een begrotingsakkoord mee sloot.

Overigens werken verschillende afspraken die vrijdag zijn gemaakt, ook door in de jaren na 2014, tot en met het eind van deze kabinetsperiode, mogelijk in 2017.

Overleg 

Dijsselbloem zei volgend jaar zeker in overleg te gaan met de drie. Als de economie aantrekt, kan het een kort overleg zijn, als nieuwe aanvullende bezuinigingen nodig zijn, zal het langer duren.

Dijsselbloem sloot niet uit dat hij ook nog met andere oppositiepartijen zal spreken.

Dat overleg zal waarschijnlijk al in het voorjaar plaatsvinden omdat Dijsselbloem ook volgend jaar weer voor 1 mei zijn conceptbegroting voor het nieuwe jaar naar de Europese Commissie in Brussel moet sturen.