De provincie Noord-Holland werkt niet mee aan de plannen voor een ‘superprovincie’ zoals die nu op tafel liggen. 

Na Gedeputeerde Staten trokken ook Provinciale Staten maandagmiddag een streep door het plan van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te laten samenvloeien tot de zogenoemde Noordvleugelprovincie.

Noord-Holland was de laatste van de drie provincies die een zienswijze op het voorstel van Plasterk moest vaststellen. Eerder wezen Flevoland en Utrecht de megaprovincie in deze vorm al af.

De drie provincies vinden dat het kabinet er niet in is geslaagd aan te tonen dat een fusieprovincie leidt tot beter en efficiënter bestuur. Het huidige ontwerpwetsvoorstel is onvoldragen.

Plasterk heeft naar hun mening niet kunnen aantonen wat de meerwaarde van een fusieprovincie is boven drie afzonderlijke besturen. Vorige week liet ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) al weten geen heil in de samenvoeging van provincies te zien.

Discussie

Alle provincies vinden dat er eerst een principiële discussie gevoerd moet worden over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 'provincie nieuwe stijl'.

Verschillende gemeenten zoals Woerden, Dronten en Noordoostpolder hebben al laten weten dat ze naar een andere provincie willen 'verhuizen' als de fusieprovincie toch door zou gaan.