De manier waarop minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) omgaat met twee echtparen wier huis mogelijk moet wijken voor plannen van het ministerie is onbehoorlijk. 

De echtparen uit Gelderland verkeren al vele jaren in onzekerheid vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning. Dat oordeelt de Nationale ombudsman in een zondag verschenen rapport.

Beide echtparen, uit Boerenhoek en Helhoek, willen hun huizen verkopen, maar de onduidelijkheid schrikt kopers af. Ombudsman Alex Brenninkmeijer concludeert dat de minister de bijzonder schrijnende situatie van deze bewoners heeft miskend.

Het echtpaar uit Boerenhoek leeft al ruim twintig jaar in onzekerheid over hun woonsituatie. Al in 1996 heeft de toenmalige Nationale ombudsman na een klacht van hen geoordeeld dat de overheid zich moet inspannen om de nadelige gevolgen van de lange besluitvormingsprocedure voor individuele burgers tot een minimum te beperken. Brenninkmeijer oordeelt dat het onbehoorlijk is dat de minister volstaat met toepassing van algemene beleidsuitgangspunten.

Reactie ministerie

Het ministerie zegt in een reactie dat het afwegen van verschillende tracévarianten onderdeel is van een zorgvuldig politiek besluitvormingsproces. Een proces dat ook ruimte biedt voor inspraak en voor toetsing van besluiten aan de wet door de rechter en dat is iets dat tijd kost.

Overigens verloopt de besluitvorming al sneller dan voorheen, aldus het departement, omdat de wetgeving is aangepast. Rijkswaterstaat heeft beide families inmiddels duidelijkheid kunnen geven over hun situatie.