Toen D66-leider Alexander Pechtold op het punt stond de onderhandelingen met het kabinet over de begroting af te kappen, overtuigde minister Lodewijk Asscher (PvdA) hem aan tafel te blijven. 

"Ik heb hem recht in de ogen gekeken en zag toen dat we het eens zijn", zei Pechtold zaterdagavond in Nieuwsuur.

Asscher is als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eigenaar van het sociaal akkoord. "Ik heb een moment gehad waarin ik dacht: als ik nu niet wat meer vertrouwen krijg, ben ik weg", zei Pechtold.

"Hij heeft mij overtuigd dat het ook zijn ambitie was om meer banen te creëren dan in het sociaal akkoord zitten en zelfs meer banen te creëren dan in het regeerakkoord werden gepland", zei Pechtold.

Ruimte

GroenLinks-leider Bram van Ojik verliet de onderhandelingen. Hij verweet premier Mark Rutte (VVD) geen knopen te kunnen doorhakken.

Pechtold zei dat niet zo te zien. "De premier moet boven de partijen staan en soms wat ruimte geven. In tien dagen tijd is gelukt wat in tien maanden niet lukte", zei Pechtold over de toenadering tussen coalitie en oppositie.

Bijsturen

De D66-leider zei te hopen dat het kabinet doorheeft dat het de koers 'een beetje moet bijsturen'. Het is volgens hem inmiddels duidelijk dat dreigen niet helpt. "Het allerbelangrijkste wat nu is gebeurd, is dat politieke stabiliteit is verkregen."

Vrijdag bereikten coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming over het begrotingsakkoord. De steun van de oppositie was nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

"Voor mij was het de afgelopen dagen zaak om te zorgen dat we niet in allerlei kleine details zouden vervallen. Ik heb ingezet op werk, minder belastingen omdat dat ook goed is voor werk, en meer geld voor onderwijs", zei Pechtold.

Kritisch

Gevraagd of Pechtold zich ook committeert aan de zaken waar zijn partij minder achter staat, zei hij dat het belangrijk is de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Hierbij citeerde hij SGP-leider Kees van der Staaij. "Het kabinet moet ons niet zien als een ehbo-post waar het terecht kan als het een blauw oog heeft opgelopen."

Ook zei Pechtold het kabinet kritisch te blijven volgen. Daarbij doelde hij op de ontwikkelingssamenwerking. "En zie ook het duo Teeven en Opstelten dat de rechtsstaat met een korreltje zout neemt. Daar zullen wij fel op blijven zitten."

Belangrijkste punten uit het akkoord | Chronologie onderhandelingen

Achtergrond: Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen

Begrotingsonderhandelingen

Oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord gesloten met regeringspartijen PvdA en VVD over de kabinetsbegroting voor volgend jaar. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
Door lastenverlichting op de arbeid wordt volgens het kabinet de werkgelegenheid vergroot en gaat de koopkracht er over de hele linie op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. © ANP
Er is sprake van ruim 1 miljard lastenverlichting in 2014 en 1,5 miljard structureel. © ANP
Volgens het kabinet maken de afspraken "het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling". © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
CU-leider Arie Slob spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold verlaat het ministerie van Financiën voor overleg met de fractie na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
CU-leider Arie Slob komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Henk Nijboer (L) komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (L) komt aan bij het ministerie van Financien voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP