De PvdA, VVD en de oppositiefracties van D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdagavond een onderhandelingsresultaat bereikt over de bezuinigingen volgend jaar. Een overzicht.

Belangrijke onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers, worden met een half jaar vervroegd.

Dat geldt voor de hervorming van het ontslagrecht, op het gebied van flexwerk en bij het quotum voor arbeidsgehandicapten.

Ook is afgesproken dat mensen in de WW in 2015 al na een half jaar een baan onder hun niveau moeten accepteren, een jaar eerder dan afgesproken in het sociaal akkoord.

Met het akkoord worden 50.000 banen gecreëerd, een stijging van 0,8 procent, zo blijkt uit de berekeningen. 

Arbeid

Er komt een lastenverlichting op arbeid. De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid. Dit is een meevaller voor de rijkeren, die de schatkist 480 miljoen kost. 

In 2014 en 2015 is er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. 

Het schrappen van de doorwerkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vanaf 2015 levert volgend jaar 160 miljoen op, een bedrag dat oploopt in de jaren erna. Het wordt aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te houden of te nemen. De uitwerking van dit plan wordt uiterlijk eind november duidelijk. 

Er is 218 miljoen uitgetrokken voor de lastenverlichting bij bedrijven. Er is een incidentele verlaging van het box 2 tarief van 25 naar 22 procent. 

Onderwijs

In het akkoord van kabinet en oppositie is onder meer sprake van 650 miljoen euro extra voor onderwijs.

Vanaf 2015 moeten schoolboeken weer gratis zijn, wat de staat 250 miljoen kost. Ook is er in 2016 en 2017 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de publieke omroep. 

ZZP'ers

Verder wordt de voorgenomen versobering van de aftrek voor zzp'ers teruggedraaid. Wel wil het kabinet schijnconstructies door zzp'ers tegengaan. Dit moet 100 miljoen euro opleveren. 

Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind 2014, in plaats van het voorjaar van 2014.

Ook komt er vanaf 2015 een fiscale ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Gezinnen

De bezuiniging op kinderbijslag wordt vrijwel geheel geschrapt. De voorgenomen verhogingen voor het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind worden gehalveerd.  

Er komt ook 4 miljoen voor ouders met een ernstig gehandicapt kind.

Bezuinigingen

Bezuinigingen worden gevonden op sociale zekerheid en zorg. 

In de sociale zekerheid wordt volgend jaar 440 miljoen euro tot 511 miljoen euro in 2017 minder uitgegeven dan gepland. Bijvoorbeeld door de huishoudentoeslag sneller af te bouwen. 

Ook moeten gemeenten actiever proberen het aantal bijstandsontvangers te beperken. Ook worden de alimentatieregels aangepast zodat er minder bijstand hoeft worden uitgekeerd.

Zorg

In de zorg wordt gerekend op 386 miljoen euro minder uitgaven volgend jaar tot 450 miljoen euro in 2017. Dit kan bereikt  worden door bijvoorbeeld minder uit te geven aan geneesmiddelen, hulpmiddelen scherper in te kopen en te bezuinigen op de academische ziekenhuizen. De hervorming van de langdurige zorg mag 75 tot 95 miljoen euro minder opleveren per jaar tot 2017. Ook mag er 30 miljoen euro per jaar minder worden uitgegeven aan de AWBZ.

Geld wordt er daarnaast binnengehaald voor de schatkist door de ministeries geen inflatiecorrectie te geven. Dat levert 480 miljoen op.

Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om 'beklemd vermogen' vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald. Dat moet 1 miljard euro opleveren.

Milieu-eisen

Door het aanscherpen van milieu-eisen gaat de aanschafbelasting voor auto's met 200 miljoen omhoog. De belasting op leidingwater voor bedrijven wordt verhoogd, wat volgend jaar ruim 200 miljoen oplevert.

De heffing op afvalstorten wordt opnieuw ingevoerd. 

Voor regionale werkgelegenheid is 50 miljoen beschikbaar. Daardoor kunnen de kazernes in Assen en Ermelo openblijven, net als de tbs-inrichting in Veldzicht.

Verder worden bezuinigingen op de AIVD en op de mantelzorg verzacht. Duizenden militairen worden gecompenseerd voor de vereenvoudiging van het loonstrookje. Dat kost volgend jaar 50 miljoen, maar loopt ook daarna op.

Koopkracht

De meeste huishoudens gaan er volgend jaar op vooruit door het akoord. De koopkracht verbetert voor bijna alle groepen vergeleken bij de miljoenennota 2014, zo blijkt uit berekeningen van het ministerie. De cijfers zijn niet doorberekend door het Centraal Planbureau (CPB).

Zo gaat een paar met kinderen op het sociaal minimum er niet 1,25 procent op achteruit, maar houdt het zijn koopkracht. Ook alleenstaanden en alleenstaande ouders op het sociaal minimum zien een kleine verbetering, maar gaan er in koopkracht nog steeds op achteruit.

Maar er gaan ook enkele groepen op achteruit. Zo gaat een alleenstaande met tweemaal modaal er  1 procent op achteruit., dat is wel een half procent beter dan in de miljoenennota.

Lees het volledige overzicht

Lees ons liveblog

Achtergrond: Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen