Oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord gesloten met regeringspartijen PvdA en VVD over de kabinetsbegroting voor volgend jaar.

Overzicht akkoord | Lees ook ons liveblog (gesloten)

Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. Er is sprake van ruim 1 miljard lastenverlichting in 2014 en 1,5 miljard structureel.

Volgens het kabinet maken de afspraken "het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling".

Door lastenverlichting op de arbeid wordt volgens het kabinet de werkgelegenheid vergroot en gaat de koopkracht er over de hele linie op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. Bij de sociale minima gaat het om 1 procent. De plannen zijn niet doorberekend door het Centraal Planbureau, maar door het ministerie van Financiën zelf.

Persconferentie

Op het ministerie van Financiën lichtten de onderhandelaars op een persconferentie de plannen toe. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold sprak als eerste. "Hiermee willen we laten zien dat het wél kan." Hij zei dat kritiek hebben verplichtingen schept. "Je moet ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dat doen we nu."

Pechtold antwoordde later op vragen van de pers: "Dit is geen nieuwe gedoogconstructie."

Voor D66 zijn beter onderwijs, meer werk en minder en groenere belastingen de hoofdpunten uit het akkoord. Ook worden de extra bezuinigingen op de publieke omroep gehalveerd.

Zwaar pakket

Daarna vertelde ChristenUnie-leider Arie Slob dat hij onderweg wel twijfels heeft gehad over het slagen van het akkoord. "Het blijft een zwaar pakket. Mensen zullen de effecten merken, maar we hebben geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te doen. Met een steun in de rug voor kwetsbare gezinnen."

SGP-fractievoorziiter Kees van der Staaij sprak: "Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Ik kan me niet herinneren dat een kabinet moest gedogen dat oppositiepartijen zo'n grote vinger in de begrotingspap hadden."

Slob en Pechtold betreuren het wel dat er geen extra geld naar ontwikkelingssamenwerking komt.

Rust

Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het pakket het beste voor de alleenstaanden met minimumloon (2,5 procent). "Dat is een plaatje dat we goed kunnen verdedigen." Hij is blij dat er nu een meerderheid is. "Het belangrijkste is dat het duidelijkheid en onzekerheid wegneemt en zorgt voor rust."

PvdA-fractieleider Diederik Samsom geeft toe dat alle partijen concessies zijn gedaan. Maar hij voegde toe: "Ik hoop dat Nederland nu echt verder kan."

Samsom vertelde ook: "Er is niet gesproken over ministersposten voor D66, ChristenUnie en SGP." Zijlstra voegde toe dat de partijen opnieuw om tafel moeten bij vedere tegenvallers.

Draagvlak

Ook premier Mark Rutte stelde dat het goed is "dat er politieke rust is om te werken aan herstel". Hij noemde het noodzakelijk dat er goede plannen zijn, "maar ook voldoende draagvlak".

"De wensen van GroenLinks en CDA zijn terug te vinden in plannen, er is ook rekening gehouden met hun wensen op het gebied van de marginale druk en vergroening", aldus Rutte (video). "Dat geeft hoop voor een nog breder draagvlak in Kamer."

Volgens Rutte is het aandeel lastenverlichting verzesvoudigd sinds het CDA stopte met de gesprekken.

Vice-premier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zei dat hij blij is de onderhandelaars elkaar hebben weten te vinden op de inhoud. "De partijen hebben allemaal gekozen voor het steunen van het maatschappelijk belang van het doorvoeren van veranderingen."

Dekking

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën toonde zich tevreden. Hij sprak van een goede en degelijke dekking. "De begroting staat nu als een huis." Dat is goed voor de economie en bovendien voldoet Nederland nu aan de begrotingsafspraken die met Brussel zijn gemaakt.

Op de vraag of deze begroting beter is dan zijn eigen begroting, antwoorde Dijsselbloem: "Dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Deze partijen hebben nadrukkelijk andere accenten aangebracht. Daar staat een prijs tegenover. Ingrijpende bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid. Het kabinet kan het goed verdedigen, maar het zijn echt andere politieke accenten die nu gelegd zijn."

Negatieve kanten zijn volgens Dijsselbloem: "We snijden dieper op de zorg en de sociale zekerheid. Het is niet alleen goed nieuws. Maar het zijn herkenbare politieke punten voor deze fracties en die kunnen goed worden verdedigd door de effecten op onderwijs en milieu."

Sociaal akkoord

Eerder vrijdagavond stemden de fracties van de onderhandelende partijen al in met de tot dan toe bereikte afsprakenDe 6 miljard euro extra bezuinigingen die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, worden anders ingevuld en enkele maatregelen uit het sociaal akkoord worden naar voren gehaald.

Volgens Slob moet er nog verder worden gesproken over de invulling van de plannen, bijvoorbeeld de extra bezuiniging op alle ministeries. Dat liet hij na afloop van de persconferentie weten.

De FNV komt maandag bijeen om met het ledenparlement van de FNV te overleggen over de onderhandelingen van het kabinet, zo liet het eerder op de dag weten. Ook CNV komt maandag bijeen. Naar verwachting zal dinsdag de Stichting van de Arbeid bijeen komen.

Meerderheid

Het kabinet heeft met de oppositiepartijen onderhandeld omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Met steun van D66, ChristenUnie en SGP is die er wel: een nipte meerderheid van 38 zetels.

De onderhandelingen over de begroting en bezuinigingen voor volgend jaar begonnen vorige week maandag met zeven oppositiepartijen. SP en PVV wilden bij voorbaat niet meedoen. De Partij voor de Dieren haakte snel af, gevolgd door 50PLUS en het CDA en afgelopen woensdag ook GroenLinks.

Belangrijkste punten uit het akkoord | Chronologie onderhandelingen | Liveblog (gesloten)

Achtergrond: Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen

Begrotingsonderhandelingen

Oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord gesloten met regeringspartijen PvdA en VVD over de kabinetsbegroting voor volgend jaar. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
Door lastenverlichting op de arbeid wordt volgens het kabinet de werkgelegenheid vergroot en gaat de koopkracht er over de hele linie op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. © ANP
Er is sprake van ruim 1 miljard lastenverlichting in 2014 en 1,5 miljard structureel. © ANP
Volgens het kabinet maken de afspraken "het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling". © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
CU-leider Arie Slob spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold verlaat het ministerie van Financiën voor overleg met de fractie na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
CU-leider Arie Slob komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Henk Nijboer (L) komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (L) komt aan bij het ministerie van Financien voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP