De PvdA, VVD en de oppositiefracties van D66, ChristenUnie en SGP overleggen vrijdagavond over het onderhandelingsresultaat over de bezuinigingen volgend jaar en over een versnelling van het sociaal akkoord. 

Dit bleek na overleg vrijdagavond met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP en namens het kabinet premier Mark Rutte en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om 18.30 uur.  

Daarna zullen de fractievoorzitters vrijdagavond opnieuw om tafel gaan zitten om, naar alle waarschijnlijkheid, de laatste puntjes op de i op een akkoord te zetten. 

"Er is nog niets afgerond maar er is wel voortgang geboekt. Goede reden om met de fractie verder te praten om hen te informeren", zo stelde Diederik Samsom (PvdA) na het overleg. 

"We zijn in een stadium dat we nu met de fractie moeten gaan overleggen", aldus Halbe Zijlstra van de VVD. 

Goed gevoel

Alexander Pechtold van D66 verliet als laatste het overleg. Hij heeft "een goed gevoel" over gehouden aan de onderhandelingen, zo laat hij weten. 

"Voor D66 zitten er belangrijke zaken in als meer werk, minder belastingen en vooral heel veel beter onderwijs."

Pechtold laat weten dat hij vrijdagochtend zijn fractie al grotendeels heeft bijgepraat. "Nu volgt ook het officiële moment."

Opgeschoten

"We zijn een flink eind opgeschoten. Vanavond gaan we verder", aldus Kees van der Staaij van de SGP. "Het is nu eerst nodig om in de fracties verder politiek overleg te voeren."

Arie Slob (ChristenUnie) steltde dat het vrijdag " zou moeten lukken" om tot een definitief akkoord te komen. Twee dagen geleden had hij dat nog niet. "Toen vond ik het absoluut niet goed gaan. Maar gisteren heb ik gemerkt dat er echt perspectief in zat."

Vakbondsbestuurder Ton Heerts (FNV) en voorzitter VNO-NCW Bernard Wientjes worden om 20.15 uur bijgepraat door minister Lodewijk Asscher. Dat overleg zal tot circa 21.00 uur duren.

Sociaal akkoord

Met de partijen is afgesproken dat de belangrijke onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers, worden met een half jaar vervroegd.

Dat geldt voor de hervorming van het ontslagrecht, op het gebied van flexwerk en bij het quotum voor arbeidsgehandicapten. Ook zou zijn afgesproken dat mensen in de WW al na een half jaar een baan onder hun niveau moeten accepteren.

De FNV komt maandag bijeen om met het ledenparlement van de FNV te overleggen over de onderhandelingen van het kabinet, zo liet het eerder op de dag weten. Ook CNV komt maandag bijeen.

Onderwijs

In het akkoord van kabinet en oppositie is onder meer sprake van 650 miljoen euro extra voor onderwijs, zo meldden Haagse bronnen aan NU.nl.

Vanaf 2015 moeten schoolboeken weer gratis zijn, wat de staat 250 miljoen kost. De bezuiniging op kinderbijslag wordt vrijwel geheel geschrapt en worden de lasten op arbeid sterk verlaagd. 

ZZP'ers

Verder wordt de voorgenomen versobering van de aftrek voor zzp'ers teruggedraaid. Wel wil het kabinet schijnconstructies door zzp'ers tegengaan. Dit moet 100 miljoen euro opleveren. 

Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind 2014, in plaats van het voorjaar van 2014.

Inflatiecorrectie

Geld wordt er binnengehaald voor de schatkist door de ministeries geen inflatiecorrectie te geven. Dat levert 480 miljoen op. Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om 'beklemd vermogen' vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald. Dat moet 1 miljard euro opleveren.

De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid. Dit is een meevaller voor de rijkeren, die de schatkist 480 miljoen kost.

Milieu-eisen

Door het aanscherpen van milieu-eisen gaat de aanschafbelasting voor auto's met 200 miljoen omhoog. De belasting op leidingwater voor bedrijven wordt verhoogd, wat volgend jaar ruim 200 miljoen oplevert. Het schrappen van de doorwerkbonus levert volgend jaar 160 miljoen op, een bedrag dat oploopt in de jaren erna.

Voor regionale werkgelegenheid is 50 miljoen beschikbaar. Daardoor kunnen de kazernes in Assen en Ermelo openblijven, net als de tbs-inrichting in Veldzicht. Dat waren wensen van de ChristenUnie. Verder worden bezuinigingen op de AIVD en op de mantelzorg verzacht. Er komt ook meer geld voor de kinderbijslag.

De SGP sleept binnen dat duizenden militairen gecompenseerd worden voor de vereenvoudiging van het loonstrookje. Dat kost volgend jaar 50 miljoen, maar loopt ook daarna op. Er komt ook 4 miljoen voor ouders met een ernstig gehandicapt kind.

Bekijk de reacties van de fractieleiders:

 

Eerste Kamer

Het kabinet heeft met de oppositiepartijen onderhandeld omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Met steun van D66, ChristenUnie en SGP is die er wel: een nipte meerderheid van 38 zetels.

De onderhandelingen over de begroting en bezuinigingen voor volgend jaar begonnen vorige week maandag met zeven oppositiepartijen. SP en PVV wilden bij voorbaat niet meedoen. De Partij voor de Dieren haakte snel af, gevolgd door 50PLUS en het CDA en afgelopen woensdag ook GroenLinks.

Lees ons liveblog

Overzicht: alle belangrijkste afspraken uit het akkoord

Achtergrond: Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen

Begrotingsonderhandelingen

Oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord gesloten met regeringspartijen PvdA en VVD over de kabinetsbegroting voor volgend jaar. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
Door lastenverlichting op de arbeid wordt volgens het kabinet de werkgelegenheid vergroot en gaat de koopkracht er over de hele linie op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. © ANP
Er is sprake van ruim 1 miljard lastenverlichting in 2014 en 1,5 miljard structureel. © ANP
Volgens het kabinet maken de afspraken "het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling". © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
CU-leider Arie Slob spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold verlaat het ministerie van Financiën voor overleg met de fractie na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
CU-leider Arie Slob komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Henk Nijboer (L) komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (L) komt aan bij het ministerie van Financien voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP