Het lijkt er steeds meer op dat het kabinet en de oppositiefracties van D66, ChristenUnie en SGP vrijdagavond een akkoord zullen sluiten over de bezuinigingen volgend jaar en over een versnelling van het sociaal akkoord. 

Verschillende bronnen rondom het overleg, dat vrijdag rond 17.00 uur werd hervat, laten weten dat een akkoord "dicht bij" is. 

De fracties van de VVD en de PvdA komen daarnaast rond 18.30 uur vanavond bijeen, zo bevestigen bronnen aan NU.nl. In dit overleg kan een akkoord dan besproken worden. 

"We zijn in een stadium dat we nu met de fractie moeten gaan overleggen", zo stelde Halbe Zijlstra van de VVD toen hij rond 18.20 uit het overleg stapte. 

In het ophanden zijnde akkoord van kabinet en oppositie is onder meer sprake van 500 miljoen euro extra voor onderwijs, een eis van D66. Volgens de NOS blijven schoolboeken daarnaast gratis.

Sociaal akkoord

Belangrijke onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers, worden met een half jaar vervroegd. 

Dat geldt voor de hervorming van het ontslagrecht, op het gebied van flexwerk en bij het quotum voor arbeidsgehandicapten. Ook dit is een resultaat van de inzet van D66. Onduidelijk is nog of de vervroeging met zes maanden ook geldt voor de verkorting van de WW-duur.

De FNV komt maandag bijeen om met het ledenparlement van de FNV te overleggen over de onderhandelingen van het kabinet, zo liet het eerder op de dag weten.

Kinderbijslag

De bezuiniging op kinderbijslag  wordt vrijwel geheel geschrapt, aldus de NOS. Dit is past weer bij eisen van de ChristenUnie en de SGP. Ook de lasten op arbeid zouden sterk worden verlaagd.

Alexander Pechtold van D66 toonde zich bij aankomst van het overleg dan optimistisch. "Het is vanavond een hele belangrijke bijeenkomst." En op de vraag of er vrijdagavond een akkoord komt stelde Pechtold: "dat zou kunnen."

Pechtold liet weten dat er nog een aantal pijnpunten zijn voor zijn partij. "Daar gaan we nu proberen uit te komen."

Zomaar

Ook volgens Arie Slob van de ChristenUnie zou er vanavond nog een akkoord bereikt kunnen worden. "Dat zou zomaar opeens kunnen. Als we het af kunnen ronden zou dat heel mooi zijn."

Kees van der Staaij van de SGP wilde zich niet over het afronden van de onderhandelingen uitlaten. 

Aan tafel zitten vrijdagavond opnieuw de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP en namens het kabinet premier Mark Rutte en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Asscher stelde bij aankomst dat hij een statement dat een akkoord nabij is nog niet voor zijn rekening wil nemen. 

Senaat

Het kabinet onderhandelt met oppositiepartijen omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Senaat. Met steun van D66, ChristenUnie en SGP is die er wel: een nipte meerderheid van 38 zetels.

De onderhandelingen over de begroting en bezuinigingen voor volgend jaar begonnen vorige week maandag met zeven oppositiepartijen. SP en PVV wilden bij voorbaat niet meedoen. De Partij voor de Dieren haakte snel af, gevolgd door 50PLUS en het CDA en afgelopen woensdag ook GroenLinks.

Achtergrond: Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen

Begrotingsonderhandelingen

Oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie hebben vrijdagavond een akkoord gesloten met regeringspartijen PvdA en VVD over de kabinetsbegroting voor volgend jaar. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
De begrotingsafspraken voor 2014 bevatten per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. © ANP
Door lastenverlichting op de arbeid wordt volgens het kabinet de werkgelegenheid vergroot en gaat de koopkracht er over de hele linie op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen. © ANP
Er is sprake van ruim 1 miljard lastenverlichting in 2014 en 1,5 miljard structureel. © ANP
Volgens het kabinet maken de afspraken "het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling". © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
CU-leider Arie Slob spreekt met de pers na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in het ministerie van Financiën. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold verlaat het ministerie van Financiën voor overleg met de fractie na een ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
CU-leider Arie Slob komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Henk Nijboer (L) komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (L) komt aan bij het ministerie van Financien voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
D66-leider Alexander Pechtold komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra komt aan bij het ministerie van Financiën voorafgaand aan de volgende ronde van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. © ANP