Het ledenparlement van de FNV komt maandag bijeen voor een extra overleg over de onderhandelingen die het kabinet met de oppositie voert over de begroting en bezuinigingen volgend jaar.

FNV-voorzitter Ton Heerts waarschuwt de onderhandelende partijen nog maar eens voor aanpassingen aan het sociaal akkoord dat hij in april sloot met het kabinet en met de werkgevers. 

De FNV blijft tegenstander van de extra bezuinigingen van 6 miljard euro, omdat die onder andere de koopkracht zouden aantasten.

Heerts maakt verder duidelijk dat de FNV niet van plan is te onderhandelen over het sociaal akkoord. "Wij onderhandelen niet op dit moment, het is nu aan de politiek om te zien of zij een akkoord kunnen sluiten", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts.

"Maar ik wil ze wel een goede raad meegeven. Het sociaal akkoord zorgt voor de broodnodige stabiliteit in dit land. Laten we aan de slag gaan voor gewoon goed werk met het sociaal akkoord als fundament", zegt Heerts.

CNV

Ook CNV zal maandag in beraad gaan. 

"Het is duidelijk dat er over het sociaal akkoord is gesproken. Dus als er vandaag een akkoord ligt, ga ik maandag om de tafel met het Algemeen Bestuur van het CNV, waarin alle CNV bonden zijn vertegenwoordigd, om ons te beraden hoe we op een akkoord reageren", zegt voorzitter Jaap Smit op de website van het CNV.

Gesprekken

In Den Haag zijn gesprekken over een politiek akkoord in volle gang. Omdat regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer en die wel nodig hebben om wetgeving mogelijk te maken, trachten de partijen afspraken te maken met de oppositiepartijen.

Heerts benadrukt dat de FNV geen partij is in deze onderhandelingen. "Mocht het sociaal akkoord worden aangetast, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dat betekent dat wij terug gaan naar onze achterban en de mogelijke wijzigingen aan het Sociaal Akkoord uitvoerig met elkaar zullen bespreken", aldus Heerts.

Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen