Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil bekijken of een deel van de jonggehandicapten in de Wajong niet bij een keuringsarts hoeft te worden herkeurd.

Zij zei dat donderdag tijdens een debat over de Participatiewet. Deze wet maakt gemeentes verantwoordelijk voor de regelingen voor jonggehandicapten.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat jongeren die nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) krijgen worden herkeurd.

"Moeten deze mensen allemaal weer door dat herkeuringsstramien of kunnen we daar gelaagdheden in aanbrengen?", vroeg Klijnsma zich hardop af. Ze zei te voelen voor het tweede.

"Als ze hun hele leven niet actief kunnen worden, dan moet je mensen niet door de mangel halen. Daar heeft UWV inzicht in, om dat te kunnen beoordelen."

Onderbroek

Klijnsma reageert daarmee op een voorstel van PvdA-Kamerlid John Kerstens. Die pleitte er eerder donderdag op NU.nl voor om het regime van herkeuringen te beperken voor mensen bij wie overduidelijk vaststaat dat diegene duurzaam arbeidsongeschikt is. 

Hij wil daarmee voorkomen dat iedereen "in zijn onderbroek" voor de keuringsarts moet verschijnen. 

De staatssecretaris zegde hem toe snel duidelijkheid te geven over wie wel en niet een intensieve herkeuring moeten ondergaan.

Herkeuringsoperatie

Uit berekeningen van het ministerie zou blijken dat van de 240.000 mensen in de Wajong er na de herkeuringsoperatie zo'n 100.000 overblijven.

Van de 140.000 die hun Wajong verliezen zouden er 60.000 al (deels) werken en gaan er 65.000 de bijstand in. Het overige deel zal naar verwachting geen beroep doen op een uitkering.

Klijnsma wil verder gaan bekijken hoe er gezorgd kan worden voor een "zachte landing", eveneens een wens van de PvdA, voor Wajongers die na herkeuring in de bijstand belanden. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld in het sociaal akkoord.