Nederland moet blijven bestaan uit twaalf provincies. Meer samenwerking is prima, maar het samenvoegen van provincies is geen optie. 

Dat heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) na het jaarcongres van woensdag laten weten aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Volgens het IPO wordt onvoldoende duidelijk wat de voordelen zijn van 'landsdeelvorming'. Voorzitter Johan Remkes schrijft aan Plasterk dat hij niet goed aangeeft voor welke huidige maatschappelijke problemen het samenvoegen van provincies goed is. Ook vergeet de minister naar de mening van het IPO dat er grote verschillen zijn per provincie.

Het kabinet wil Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen laten gaan. Mogelijk dat er later ook naar andere delen wordt gekeken voor 'landsdeelvorming'.

'Verbindende kracht'

''Het is onze inzet en ambitie de verbindende kracht te zijn tussen lokale overheden en maatschappelijke organisaties voor de aanpak van regionale opgaven'', zo stelt het IPO. ''De provincies sluiten met hun aanpak aan bij wat regionaal noodzakelijk is om de economie op gang te brengen.''

Het IPO schrijft verder aan Plasterk dat ''culturele en regionale identiteit bepalende factoren zijn voor bestuurlijk handelen, die een groter draagvlak onder de bevolking mogelijk maken.''