Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maant scholen om de rekenvaardigheid van middelbare scholieren fors op te voeren.

Dat zegt hij woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de rekentoets. Deze toets gaat vanaf schooljaar 2015/2016 meetellen in het middelbaar onderwijs en het mbo om de rekenvaardigheid te kunnen verbeteren.

Momenteel wordt de toets echter ook al vrijblijvend afgenomen, maar de resultaten hiervan vallen tegen. Zo zou 72 procent van de havisten de toets niet halen. Op het vmbo ligt dit aandeel nog hoger.

Dekker noemde dit tijdens het debat "zorgwekkend". Hij zei dat het Rijk niet voor niks geld in het taal- en rekenonderwijs heeft gestoken en daarom verwacht mag worden dat scholen op dit terrein kwaliteit leveren. 

"Inzet van de scholen is geboden om de resultaten te verbeteren", stelde hij. "Ik roep het onderwijsveld daarop ter verantwoording." 

Volgens PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing moet de toets pas definitief worden ingevoerd als duidelijk is dat de scholieren het niveau aankunnen. Ze vreest een enorme hoeveelheid schoolverlaters.

Ambitie

Dekker wil echter niets weten van uitstel. "We moeten de ambitie hoog houden, niet op de lange baan schuiven", aldus de staatssecretaris. 

Hij tekende daarbij direct aan dat hij verwacht dat de resultaten zullen verbeteren als de toets onderdeel wordt van de eindbeoordeling van de scholieren.

Een belangrijk kritiekpunt uit het onderwijsveld is dat de rekentoetsen geen traditionele rekensommen zou bevatten, maar sommen over situaties die in het dagelijks leven zouden kunnen plaatsvinden.

Staartdelingen

Met name PVV-Kamerlid Harm Beertema wil dat er wordt teruggegrepen naar traditionele tafels, breuken en staartdelingen. "Bij de traditionele rekenmethode werd veel meer geoefend en dat zien we verdwijnen uit het onderwijs", aldus de PVV'er. 

Ook het CDA en de SP hadden ernstige twijfels over de inhoud van de toetsen, maar volgens Dekker is het onzin dat er geen ruimte meer is voor traditionele sommen.

"Uit onderzoek blijkt dat er geen verschil is tussen realistische sommen en traditionele sommen. Wel maakt de kwaliteit van de leraar uit", aldus Dekker.

Parate kennis

Dekker verdedigde het feit dat er ook realistische sommen in de toetsen zitten. "Het gaat om de parate kennis en om de toepassing van die kennis", aldus de staatssecretaris. 

"Scholieren moeten kale sommen kunnen maken, maar ook sommen in een bepaalde context. Dat pas je in de maatschappij ook toe, bijvoorbeeld in een winkel, bij het plannen van een reis of bij het lezen van een treintabel."

Volgens hem zijn de toetsen continu in ontwikkeling in overleg met het onderwijsveld.

D66-Kamerlid stelt tegen NU.nl dat de verplichte rekentoets "schooluitval zal creëren" als het halen ervan een criterium wordt voor slagen of zakken.

Ook wil hij de invoering minstens een jaar uitstellen om scholen de ruimte te geven zich beter voor te bereiden.