Het verdrag dat onder meer de onschendbaarheid van diplomaten regelt, is aan herziening toe, vindt SP-Kamerlid Harry van Bommel.

Dat zegt Van Bommel dinsdagavond laat in het praatprogramma Pauw en Witteman. ''Er wordt nu gewoon misbruik gemaakt van de immuniteit'', waarschuwde de parlementariër.

Volgens Van Bommel dateert het zogenoemde Verdrag van Wenen nog uit de Koude Oorlog, toen Rusland en het Westen lijnrecht tegenover elkaar stonden. ''Toen was het nodig omdat diplomaten anders aan de andere kant van het IJzeren Gordijn lastig zouden worden gevallen.''

''Volgens mij is het wel tijd om het Verdrag van Wenen te herzien'', zei Van Bommel. Hij ergert zich aan de 'wantoestanden' waar diplomaten zich door de immuniteit straffeloos aan schuldig kunnen maken. ''We hebben er al eerder bij de minister op aangedrongen om daar iets mee te doen, anders komen ze er gewoon mee weg.''