Het kabinet dreigt een bezuiniging van bijna drie miljard euro mis te lopen doordat er voor zijn plan om de pensioenopbouw te verlagen geen meerderheid is in de Eerste Kamer. 

Die behandelt het wetsvoorstel dinsdag, maar nu al staat vast dat het voor de oppositie in zijn huidige vorm niet acceptabel is. En de regeringspartijen VVD en PvdA hebben in de Senaat maar dertig van 75 zetels. Het kabinet is dus aangewezen op oppositiesteun.

Het wetsvoorstel regelt dat vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw daalt van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Via een ingewikkelde bijspaarregeling, die met sociale partners is afgesproken, komt daar nog iets bij, waardoor een jaarlijkse opbouw van 1,85 procent mogelijk is.

Volgens het kabinet is een lagere pensioenopbouw verantwoord, omdat iedereen in de toekomst langer doorwerkt en dus langer kan sparen voor zijn oudedagsvoorziening. Maar de meeste Senatoren denken daar anders over. Bovendien vinden ze de bijspaarregeling een onding, met veel te hoge uitvoeringskosten. Ze hebben de Raad van State aan hun zijde, die in zijn advies dit plan met de grond gelijk maakte.

Het kabinet hoopt 'constructieve' oppositiepartijen als CDA en D66 nog over de streep te trekken, zodat het wetsvoorstel toch wordt aangenomen. Maar volgens D66-senator Joris Backer is er de afgelopen dagen weinig moeite gedaan om dat doel te bereiken. ''Er zijn geen recente contacten meer geweest en geen openingen geboden'', aldus Backer.

Steun

Dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij heeft besloten met het kabinet te onderhandelen over steun aan het beleid, speelt voor de D66-senator geen enkele rol bij zijn afwegingen. ''De taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen.'' Ook CDA-senator Wopke Hoekstra verwacht niet dat er voor dinsdag nog een oplossing komt voor de ontstane impasse.

Mogelijk zou een deel van de oppositie in de Senaat voor het pensioenplan willen stemmen als dat leidt tot fors lagere pensioenpremies. Maar hoewel het kabinet rekent op een premiedaling van zes miljard euro, kan het daarvoor geen garanties geven. De pensioenfondsen bepalen zelf hun premies. Veel fondsen zitten krap bij kas en kunnen het premiegeld niet missen.

Nieuw

Als de Senaat het pensioenplan afwijst - en daarover lijkt weinig twijfel te bestaan - dan zal het kabinet een nieuw wetsvoorstel met allerlei concessies moeten maken, dat dan weer langs de Tweede Kamer moet. Die vertraging zou slecht uitkomen, want de pensioenfondsen hebben flink wat tijd nodig om zich op de nieuwe pensioenwet voor te bereiden.