Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft samen met vijftien andere EU-collega's vrijdag een dringend beroep gedaan op het Europees Parlement om in te stemmen met de strengere regels voor tabaksproducten.

De Europese bewindslieden vrezen uit- dan wel afstel, terwijl de nieuwe, strengere regels het aantal rokers fors omlaag kunnen brengen.

Op tafel liggen voorstellen om roken onaantrekkelijker te maken. Met name jongeren moeten niet langer verleid worden om te gaan roken. Tabaksproducten moeten er dan ook uitzien als en smaken naar tabaksproducten.

Een van de plannen is dat 65 procent van het pakje moet gaan bestaan uit gezondheidswaarschuwingen zoals angstaanjagende foto's van zwarte longen en teksten als ''Rokers sterven jonger''. Daarnaast moeten sigaretten met een smaakje, zoals menthol, worden verboden.

Gezondheid

Tabaksconsumptie blijft de grootste oorzaak van ziektes die voorkomen hadden kunnen worden, aldus de ministers. Naar schatting sterven 700.000 EU-burgers jaarlijks aan de gevolgen van tabakgerelateerde ziektes. De strengere regels verbeteren op termijn de gezondheid van Europese burgers, menen de ministers.

De tabaksfabrikanten op hun buurt hebben de afgelopen tijd de Europarlementariërs geprobeerd te overtuigen de regels af te zwakken. Als het EU-parlement zich volgende week over deze kwestie buigt, wordt een aanpassing in stemming gebracht om voor mentholsigaretten een uitzondering te maken.

John Dalli

Er werd al een tijd lang aan strengere tabakswetgeving voor de Europese Unie gewerkt. Dat proces werd echter bevroren toen de Maltese Eurocommissaris John Dalli in oktober 2012 opstapte wegens een corruptieschandaal.

Die zaak kwam aan het licht toen de Zweedse tabaksproducent Swedish Match een klacht indiende bij het Europese antifraudebureau OLAF over Dalli. 

Dalli zou ervan op de hoogte zijn dat een Maltese lobbyist de tabaksfabrikant tegen betaling invloed op toekomstige Europese wetgeving rondom tabaksproducten had beloofd, met name rondom het Zweedse tabaksproduct snus.