PvdA-ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) en hun VVD-collega Blok (Wonen) hebben zich kritisch uitgelaten over het besluit van het CDA om uit het overleg met het kabinet te stappen.

''Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug'', haalde Timmermans uit voor aanvang van de ministerraad.

Hij zei niet echt verrast te zijn over het besluit van het CDA. De oppositiepartij heeft volgens Timmermans zo nadrukkelijk een positie ingenomen bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer ''dat ze het blijkbaar beter vinden om daaraan vast te houden dan om de uitgestoken hand van het kabinet aan te nemen''.

Inmiddels heeft Timmermans op Facebook overigens laten weten dat hij een "een andere beeldspraak'' had moeten gebruiken.

"Heb dat ook aan Sybrand Buma laten weten", aldus Timmermans. "Vind het oprecht ontzettend jammer dat het CDA de uitgestoken hand van het kabinet niet heeft willen aannemen, maar dat beeld van die opgestoken middelvinger had ik niet moeten overnemen. Leidt alleen maar af en doet mijn verhouding met het CDA geen recht."

Dijsselbloem

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft Timmermans later in de ministerraad aangesproken op zijn uitlatingen. "We moeten respectvol met elkaar om blijven gaan" aldus Dijsselbloem. "Het heeft geen zin om de verhoudingen verder te vervreemden."

Om 18.00 uur komen de zes financieel woordvoerders, vier van de overgebleven oppositiepartijen en twee van de coalitiepartijen, bijeen op het ministerie van Financiën. De gesprekken zullen vooral gaan over de agenda voor de komende tijd. Dijsselbloem benadrukt dat het tijd is om "tempo te maken''.

Plasterk

Minister Plasterk laat weten dat hij toen hij vorige week bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zat, hij geen moment heeft gedacht dat de christendemocraten echt wilden meedoen. ''Het afhaken van het CDA zat er al een tijdje aan te komen. Ik had het gevoel dat ze niet wilden'', aldus Plasterk.

Volgens hem was het CDA ten tijde van het vierde kabinet-Balkenende een behoorlijke bestuurderspartij. ''Het was toen ondenkbaar dat ze zouden zeggen 'ach, wat kan dat sociaal akkoord ons schelen'. Dat ze zo achteloos zeggen 'dan maar niet', zo ken ik ze niet.''

Partijen hebben volgens Plasterk de keuze tussen ''een beetje roepen of meedenken en keuzes maken''. De onderhandelingen gaan nu door met de 'coalition of the willing', de C4, aldus Plasterk: D66, GroenLinks, de ChristenUnie en SGP.

VVD

Ook VVD-minister Stef Blok is teleurgesteld in het CDA. ''Het is een breuk met de traditie. Het is niet de traditie van het CDA om geen verantwoordelijkheid te nemen.

Het kabinet heeft een reële opening geboden en het is jammer dat het CDA niet mee wil doen. Maar het is wel hun eigen beslissing'', zei Blok.

Buma

Buma laat weten "verbaasd en teleurgesteld" te zijn over de reacties van het kabinet. Maar, zo benadrukt hij, Timmermans heeft zijn excuses aangeboden en "daarmee wat mij betreft zand erover''.

Buma: "Blijft staan dat het alternatief van het CDA, belastingverlaging voor meer banen, de koers is waar Nederland sneller en beter mee uit de crisis komt.''

Begrotingsoverleg

Het CDA besloot donderdag uit het begrotingsoverleg met de regeringspartijen te stappen, omdat het voorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de oppositiepartijen volgens het CDA onvoldoende is.

Als het kabinet alsnog kiest voor een pakket dat voor meer werkgelegenheid en lastenverlichting zorgt, zijn de christendemocraten bereid alsnog verder te praten.

Dijsselbloem verwacht niet dat hij er vrijdag nog uitkomt met de oppositie, zo liet hij voor de ministerraad weten. Hij zit nog om tafel met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Andere partijen haakten af.

Hoe het overleg tussen Dijsselbloem en de oppositie verder wordt gepland, is nog onduidelijk. ''Dat hoort u zodra ik het weet'', aldus de minister.