De PvdA vindt dat minister Blok (Wonen) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) met een plan moeten komen om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen worden.

Ieder jaar moeten er 44.000 woningen worden aangepast vanwege de vergrijzing, zo vindt Kamerlid Jacques Monasch.

Er is al een actieplan studentenhuisvesting dat goed werkt, zo laat Monasch weten aan NU.nl. "Dat is nu ook nodig met de stijgende vraag naar aangepaste woningen en woonvormen voor ouderen."

Een actieplan zou goed passen binnen het beleid van Van Rijn om mensen langer thuis te laten wonen, waarbij er een groter beroep wordt gedaan op familieleden van hulpbehoevenden om zorg te regelen. 

Tekort

Er dreigt echter een tekort aan woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Daarom moet het kabinet gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en andere vastgoedpartijen bij elkaar halen om op korte termijn een actieplan op te stellen, zo stelt de PvdA.

Monasch vindt dat binnen het actieplan er aandacht moet zijn voor zoveel mogelijk kleinschalige woonvormen met zorgmogelijkheden. Er moet een einde komen aan grote anonieme wooncomplexen voor ouderen, zo vindt Monasch.

Gemeenten

Gemeenten moeten bovendien een grotere rol krijgen in de woonvoorziening voor ouderen door het maken van prestatieafspraken met zorgaanbieders.

Monasch zal donderdagavond in een debat met Blok en Van Rijn steun zoeken voor zijn voorstel.